Έργο ύψους 10,5εκ. ευρώ της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας στο «Αντώνης Τρίτσης»

12/07/2021
image_print

Β. Τσιάκος: Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε για τον Δήμο μας

Κ. Παπαλός: το έργο αλλάζει τα δεδομένα στην ύδρευση

Το «πράσινο φως» για την χρηματοδότηση ενός πολύ μεγάλου έργου της ΔΕΥΑ Καρδίτσας «άναψε» το υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο μετά την εκτέλεσή του αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στο Δήμο. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.  Η εγκριθείσα  πράξη αφορά σε τρία έργα. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

Μετά την έγκριση της πρότασης ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την έγκριση της πρότασης μας για να κατασκευαστεί ένα μεγάλο έργο που αφορά στην ύδρευση. Το έργο θα υλοποιήσει η ΔΕΥΑΚ, ύψους 10,54 εκ. ευρώ, είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Με την ολοκλήρωση του θα επιλύσουμε μια σειρά χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης. Σε ότι αφορά το όφελος θα είναι πολλαπλό καθώς θα καταφέρουμε να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας, μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων και γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας πόσιμου ύδατος. Συνεχίζουμε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης να διεκδικούμε το καλύτερο για την Καρδίτσα».

Δήλωση Κ. Παπαλού, προέδρου της ΔΕΥΑΚ

Μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Παπαλός δήλωσε: «Η ΔΕΥΑΚ θα υλοποιήσει ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά το κομμάτι της ύδρευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Είναι ένα έργο με το οποίο θα διασφαλίζει επάρκεια πολύ καλής ποιότητας πόσιμου νερού, προστασία του υδατικού αποθέματος  με τον έλεγχο των διαρροών και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του σπαταλούμενου νερού  ενώ θα μειώνει τα λειτουργικά έξοδα.  Επίσης θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού της επιχείρησης. Τέλος θα έχει θετικές  επιπτώσεις στην απασχόληση κυρίως κατά την κατασκευή των έργων, λόγω της ζήτησης εργατικού προσωπικού για την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης και την εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρων. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας καθώς βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές μας. Θα πρέπει να τονίσω ότι η προσπάθεια για τηλεμετρία ξεκίνησε πιλοτικά το 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις κατά καιρούς διοικήσεις της ΔΕΥΑΚ».

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.670.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη

Το υποέργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δικτύων σε Παλιοκκλήσι, Αγιοπηγή και Ρούσσο

Το υποέργο αφορά στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και την κατασκευή των έργων διασύνδεσης των οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 28.195μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ