Έργο πνοής για την ύδρευση διεκδικεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

11/01/2021
image_print

Ήδη κατατέθηκε πρόταση ύψους 10,5 εκ. Ευρώ στο «Αντώνης Τρίτσης»

Β. Τσιάκος: Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε – Κ. Παπαλός το έργο αλλάζει τα δεδομένα στην ύδρευση

Ένα πολύ μεγάλο έργο προωθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρδίτσας. Το έργο μετά την εκτέλεσή του αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στο Δήμο. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση ήδη έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εξάλλου τόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ όσο και η Δημοτική Αρχή εργάζονται στην κατεύθυνση της έγκρισης της πρότασης. Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.  Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία έργα για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης στην πόλη και σε τοπικές κοινότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Δήλωση Κ. Παπαλού, προέδρου της ΔΕΥΑΚ

Μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Παπαλός δήλωσε: «Η ΔΕΥΑΚ σχεδιάζει ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά το κομμάτι της ύδρευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Είναι ένα έργο με το οποίο θα διασφαλίζει επάρκεια πολύ καλής ποιότητας πόσιμου νερού, προστασία του υδατικού αποθέματος  με τον έλεγχο των διαρροών και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασπαταλούμενου νερού  και θα μειώνει τα λειτουργικά έξοδα.  Επίσης θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού της επιχείρησης. Τέλος θα έχει θετικές  επιπτώσεις στην απασχόληση κυρίως κατά την κατασκευή των έργων, λόγω της ζήτησης εργατικού προσωπικού για την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης και την εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρων. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας καθώς βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές στην ύδρευση. Θα πρέπει να τονίσω ότι η προσπάθεια για τηλεμετρία ξεκίνησε πιλοτικά το 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις κατά καιρούς διοικήσεις της ΔΕΥΑΚ. Επίσης θέλω να τονίσω ότι στις συνοικίες «Ζαχαριώτες» και «Καμινάδες» εκτελούνται ήδη έργα ομβρίων και ακαθάρτων. Έτσι με την εκτέλεση και των έργων ύδρευσης θα έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εγκριθεί η πρόταση μας και σύντομα το έργο θα μπει σε τροχιά υλοποίησης».

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

Σχετικά με την πρόταση της ΔΕΥΑΚ ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για ένα έργο που αφορά στην ύδρευση στην πόλη και σε χωριά της Καρδίτσας. Το έργο που διεκδικεί η ΔΕΥΑΚ, ύψους 10,54 εκ. ευρώ, είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Εφόσον πετύχουμε την έγκρισή του θα επιλύσουμε μια σειρά χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης. Σε ότι αφορά το όφελος θα είναι πολλαπλό καθώς θα καταφέρουμε να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας, μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων και γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας πόσιμου ύδατος. Συνεχίζουμε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης να διεκδικούμε το καλύτερο για την Καρδίτσα».

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.670.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη

Το υποέργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δικτύων σε Παλαιοκκήσι, Αγιοπηγή και Ρούσσο

Το υποέργο αφορά στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και την κατασκευή των έργων διασύνδεσης των οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 28.195μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ