Έργο αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων υποδομών στην Δ.Ε. Κάμπου

04/08/2014
image_print

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλό η σχετική σύμβαση

Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων υποδομών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου ξεκινούν το επόμενο διάστημα.
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός υπέγραψε την Τετάρτη 30/7 τη σχετική σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 64.000 € που προέρχονται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν:

 1. Στην Τ.Κ.Αγίων Θεοδώρων:
  Αποπεράτωση των πεζοδρομίων με πλακόστρωση και επισκευή κρασπέδων.
 2. Στην Τ.Κ.Μακρυχωρίου:
  Συντήρηση της οδοποιίας με αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις όπου έχει υποστεί φθορές.
 3. Στην Τ.Κ.Μέλισσας:
  α)Συντήρηση της οδοποιίας με αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις όπου έχει υποστεί φθορές.
  β)Πλακόστρωση της πλατείας
 4. Στην Τ.Κ.Μυρίνης:
  α)Ασφαλτόστρωση χώρου
  β)Βελτίωση και διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου στην είσοδο του χωριού με επίχωμα.
 5. Στην Τ.Κ.Πτελοπούλας:
  α)Συντήρηση της οδοποιίας με αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις όπου έχει υποστεί φθορές.
  β)Ασφαλτόστρωση δρόμου
 6. Στην Τ.Κ.Προδρόμου:
  α)Αποπεράτωση αποχέτευσης με την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
  β)Συντήρηση της οδοποιίας με αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις όπου έχει υποστεί φθορές.
 7. Στην Τ.Κ.Σταυρού:
  Συντήρηση της οδοποιίας με αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις όπου έχει υποστεί φθορές.