Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών στη δημοτική ενότητα Μητρόπολης

27/11/2013
image_print

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπέγραψε  ο Δήμαρχος  κ. Κων. Παπαλός

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας ξεκινούν το επόμενο διάστημα.
Η σύμβαση υλοποίησης  του σχετικού έργου, προϋπολογισμού 150.000 €,  υπογράφηκε την Τετάρτη 27/11 από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλό και τον ανάδοχο, παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Φιλ. Κωτούλα.
Η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου και αφορά τις παρακάτω εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών  στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Μητρόπολης:

  1. Στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης : Κατασκευή πέτρινων τοιχίων γύρω από τα πλατάνια στην πλατεία και παραδοσιακής πέτρινης βρύσης , προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων, μικροεπισκευές στο μνημείο ηρώων, φωτιστικών σιδηροϊστών, παγκάκια κ.λ.π.
  2. Στην Τ.Κ. Ξυνονερίου : Συνέχιση της αποχέτευσης  προς την Κρύα Βρύση  με τσιμεντοσωλήνα Φ0,80 μ , η οποία θα επιχωματωθεί.
  3. Στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου : Συνέχιση της αποχέτευσης από το παλιό Κοινοτικό γραφείο με τσιμεντοσωλήνες Φ 0,60μ., πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C 12/15, με φρεάτια υδροσυλλογής και εγκάρσιες σιδηρές σχάρες σε τμήματα του δρόμου .
  4. Στην Τ.Κ. Γεωργικού : Κατασκευή αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ 0,40 μ. πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C 12/15  με φρεάτια υδροσυλλογής στην είσοδο της Τ.Κ. Γεωργικού , καθαίρεση περίφραξης οικίας και κατασκευή νέας μετατοπισμένη προς την οικία .
  5. Στην Τ.Κ. Μητρόπολης : Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου προς Αγ. Νικόλαο με ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκατ. , αφού προηγουμένως γίνει ανακατασκευή της στρώσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.
  6. Στην Τ.Κ. Φράγκου : Επικάλυψη των ανοιχτών τσιμενταυλάκων με σκυρόδεμα C12/16, κατασκευή πέτρινης παραδοσιακής βρύσης σε δύο σημεία  και κατασκευή  ξύλινης περίφραξης στο πάρκο του υδατόπυργου.
  7. Στην Τ.Κ. Πορτίτσας : Κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο της Τ.Κ.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης μικροσυντηρήσεις και μικροεπισκευές
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6μήνου.