Έργα και παρεμβάσεις ύψους 1.100.000 € στα σχολεία του Δήμου Καρδίτσας

10/09/2018
image_print

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 650.000 € με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρδίτσας υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτσης.

Η ένταξη του έργου έρχεται σε συνέχεια δύο ακόμα σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 460.000 € που αφορούν την κτιριακή υποδομή των σχολείων του Δήμου Καρδίτσας τα οποία έχει έχει ήδη δημοπρατήσει ο Δήμος και είναι τα εξής:

– “Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων έτους 2018” προϋπολογισμού 370.000 € , το οποίο δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ο ανάδοχος με τον οποίο θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες η σχετική σύμβαση για την έναρξη των εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου. Προβλέπονται μεταξύ άλλων τοποθετήσεις νέων κουφωμάτων αλουμινίου, επισκευές στεγών, αντικαταστάσεις κεραμοσκεπών, υδρορροών υαλοπινάκων

παρεμβάσεις σε τουαλέτες, συντηρήσεις εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ηλεκτρικές, θέρμανσης, ύδρευσης, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α

– “Αλλαγή συστήματος θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ” προϋπολογισμού 90.000€, το οποίο δημοπρατήθηκε και αναμένεται η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την ανάδειξη του αναδόχου.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος δήλωσε σχετικά:

Ως Δημοτική Αρχή δώσαμε εξ’ αρχής έμφαση στα ζητήματα των σχολικών υποδομών, καθώς θεωρούμε την Παιδεία και την Εκπαίδευση ως κορυφαίες προτεραιότητες.

Με την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του έργου επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Καρδίτσας συμπληρώνουμε ένα πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000€ που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το επόμενο διάστημα , ώστε σε συνδυασμό με τα έργα και τις παρεμβάσεις της προηγούμενης τριετίας επιλύουμε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τα όποια προβλήματα είχαν καταγραφεί στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας”