19/07/2013
image_print

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Κ. Παπαλό η σύμβαση του έργου αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Μαύρικα, ενώ στις 26/7 συμβασιοποείται το έργο του τηλεελέγχου του δικτύου και επίκειται η απόφαση ένταξης του έργου επεξεργασίας της λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού

Έργα υποδομής συνολικού προυπολογισμού 5.735.000 € περίπου δρομολογεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων της.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης Ομβρίων στον οικισμό Μαύρικα, προυπολογισμού 437.148,15€ υπογράφηκε την Τρίτη 16/7, μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Κων/νου Παπαλού και του αναδόχου κ. Αριστοτέλη Μυλωνά, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας και μέλους του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ κ. Φιλ. Κωτούλα και της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ κ. Μαρ. Ρήγα.

Το έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ / Άξονας 4 / ΚΘΠ 54 : έργα σε οικισμούς ΡΟΜΑ, με βάση την υπογραφείσα σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η κατασκευή του δικτύου ομβρίων οικισμού Μαύρικα Καρδίτσας με την τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την προστασία από πλημμυρικές συνθήκες. Στο έργο περιλαμβάνονται:

1. Όλοι οι αγωγοί του δικτύου διαμέτρου d30-d80 και μήκους 1841 μ και τα αναλογούντα φρεάτια επίσκεψης σε όλη την έκταση του οικισμού.

2. Ενενήντα (90) Φρεάτια υδροσυλλογής.

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης είναι

•η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

•η βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στον οικισμό Μαύρικα

•η προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού , σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη εργολαβία του Δήμου που αφορά τα έργα οδοποιίας του οικισμού, θα επιλυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα πλημμυρικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής κάθε χειμώνα.

Σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση ο κ. Παπαλός δήλωσε τα εξής:

“Το έργο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Μαύρικα, που δημοπρατήσαμε με την συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υποστήριξη του Περιφερειάρχη κ. Κων. Αγοραστού, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και του υδροφόρου ορίζοντα. Μαζί με το έργο του οδικού δικτύου του οικισμού και επέκτασης του δικτύου της ΔΕΗ, τη σύμβαση του οποίου υπογράψαμε στις αρχές του μήνα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό του Μαύρικα που αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του που αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής”

Συμβασιοποιείται και το έργο του τηλεελέγχου του δικτύου ύδρευσης

Επίσης στις 26 Ιουλίου υπογράφεται η σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ύψους 1.545.931,65 €. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι), Άξονας προτεραιότητας 2: Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Από την υλοποίηση του έργου αυτού τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

-Περιορισμός του ποσοστού των απωλειών του νερού

-Η πλήρης και σαφής γνώση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου σε μόνιμη βάση

-Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση των διαρροών

-Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

-Η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου με παράλληλη εξοικονόμηση του ενεργειακού και υδατικού πόρου

-Περιορισμός άσκοπης σπατάλης πόσιμου ύδατος με τη χρήση συστημάτων ρύθμισης πίεσης

-Περιορισμός δαπανών συνεργείων από την μείωση των βλαβών

Το έργο « Μονάδα σταθεροποίησης/υγιεινοποίησης ιλύος στην ΕΕΛ Καρδίτσας»

Τέλος αναμένεται άμεσα απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι), Άξονας προτεραιότητας 4: Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων, του έργου « Μονάδα σταθεροποίησης/υγιεινοποίησης ιλύος στην ΕΕΛ Καρδίτσας» προϋπολογισμού 3.751.500 € .

Με το έργο αυτό θα γίνεται ασφαλής διάθεση και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος, στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό, με αποτέλεσμα τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των εδαφικών συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων , όσο και οικονομικά οφέλη για τους καλλιεργητές.

Δήλωση του κ. Κ. Παπαλού

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Κων. Παπαλός, σχετικά με τα σημαντικά έργα που δρομολογούνται δήλωσε τα εξής:

Η ΔΕΥΑΚ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει ένα τεράστιο έργο υποδομής στα όρια ευθύνης της, το οποίο συνετέλεσε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία, η ΔΕΥΑΚ με την μεθοδική και συστηματική προσπάθεια των εργαζομένων και με την υποστήριξη της Διοίκησης διεκδικεί και επιτυγχάνει την χρηματοδότηση και την υλοποίηση σημαντικών νέων έργων, προυπολογισμού 5.735.000 € που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων της προς όφελος των πολιτών.

Στα παραπάνω έργα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το μεγάλο έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού προϋπολογισμού 5.387.400 € που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και το αίτημα ένταξης του έργου κατασκευής δικτύου ακαθάρτων 4.200 μ στις επεκτάσεις της συνοικίας των Καμινάδων προυπολογισμού 1.002.450€