29/04/2013

Επιστολή του Δημάρχου Καρδίτσας στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων κ. Α. Μανιτάκη και κ. Αθ. Τσαυτάρη

image_print

vamvaki_13Άμεση ήταν η αντίδραση της Διοίκησης του Δήμου Καρδίτσας στα δημοσιεύματα του τύπου περί ύπαρξης πρότασης κατάργησης των Περιφερειακών Κέντρων Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Βάμβακος και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που λειτουργούν στην Καρδίτσα.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.κ. Αντώνη Μανιτάκη, και Αθανάσιο Τσαυτάρη με την οποία ζητάει να ξεκαθαριστεί άμεσα εάν πράγματι η κεντρική διοίκηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας παράλληλα την κάθετη αντίθεση των πολιτικών και κοινωνικών φορέων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή η οποία κοινοποιήθηκε στον Αναπλ. Υπουργό Α.Α.Τ. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, στον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κώστα Τσιάρα, στην Γ.Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κα Καλλιόπη Γερακούδη, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και στους Βουλευτές κα Ασημίνα Σκόνδρα, κ. Σπύρο Ταλιαδούρο, κ. Παύλο Σιούφα, κ. Νίκο Μιχαλάκη, αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύματα περί κατάργησης των Περιφερειακών Κέντρων Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Βάμβακος και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που εδρεύουν στην Καρδίτσα.

κ. Υπουργέ,

Αναστάτωση προκάλεσαν στους φορείς και ιδιαίτερα στους αγρότες του Νομού Καρδίτσας δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για πρόταση κατάργησης του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας από την Επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συστάθηκε με την υπουργική απόφαση 397/27- 4-2012, αλλά και για πληροφορίες ότι στο στόχαστρο βρίσκεται και το έτερο Περιφερειακό Κέντρο  Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε ότι αφορά στο Κέντρο Βάμβακος η εν λόγω πρόταση έγινε σε συνεργασία με αρμόδιους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο συνένωσης όλων των ερευνητικών μονάδων του πρώην ΕΘΙΑΓΕ σε τρία Πολυδύναμα Κέντρα που θα εδρεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας σε ολόκληρη την περιφέρειά μας, ανέδειξε με ανακοίνωσή της η Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που είναι πραγματικό, κανείς πολιτικός ή κοινωνικός φορέας του Νομού Καρδίτσας, ενίοτε και της Θεσσαλίας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε καν να το συζητήσει για τους παρακάτω λόγους:

Ι) ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τους απαιτούμενους χώρους, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το σύστημα αυτοματισμού όπως απαιτούν τα διεθνές στάνταρ για την λειτουργία Εργαστηρίων Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος. Διαθέτει επίσης ένα σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο χωρητικότητας 400-500 ατόμων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στα πλαίσια του ΠΕΠ-Θεσσαλίας 1994-1999, κόστισε 2.000.000.000 δρχ. και ολοκληρώθηκε το 2008 με την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικά προηγμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της ποιότητας της ίνας και του νήματος.    Αυτό το υποέργο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Α.-Α.Υ.-Μέτρου 4.4, με 1.672.780 €, με τελικό δικαιούχο το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου, με την εισαγωγή και χρήση σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις Χώρες παραγωγής βαμβακιού.

Οι βασικότεροι στόχοι του έργου είναι: 1) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και βαμβακοπαραγωγούς σε θέματα ποιότητας. 2) Η δημιουργία βάσης δεδομένων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών του, με σκοπό την ομαδοποίησή τους βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την καλύτερη κατανομή σε ζώνες καλλιέργειας 3) Η ανάπτυξη συνεργασιών με εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και ομάδες παραγωγών, για παραγωγή ενός επώνυμου και ποιοτικού προϊόντος που θα καταλάβει την καλύτερη δυνατή θέση στη διεθνή αγορά 4) Η ενδυνάμωση της συνεργασίας με Διεθνή Ινστιτούτα και Οργανισμούς που ασχολούνται με την τεχνολογία του βαμβακιού και την έρευνα, για μεταφορά και ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών.

Αναγκαιότητα του Κέντρου Βάμβακος

Η αναγκαιότητα του έργου προκύπτει: 1) Από το γεγονός ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα ήταν η μοναδική Χώρα βαμβακοπαραγωγός, που δεν διέθετε επίσημο φορέα ταξινόμησης της ποιότητας, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να καταφεύγουν σε εργαστήρια του  εξωτερικού. 2) Το βαμβάκι χωρίς επίσημη ταξινόμηση χάνει τη διαπραγματευτική του δύναμη, έχει μειωμένη ανταγωνιστικότητα στην διεθνή αγορά. Αυτό ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που η ποιότητα και η τιμή του ελληνικού βαμβακιού από το 1996 υποχωρούσε συνεχώς στην διεθνή κατάταξη. Στο παρελθόν το ελληνικό βαμβάκι ήταν περιζήτητο, καθόσον στο συγκεκριμένο τύπο ήταν το πρώτο στην διεθνή κατάταξη σε ποιότητα και τιμή. 3) Η Ελλάδα στις διεθνείς εκθέσεις παρουσιάζει μεγάλο έλλειμμα πληροφοριών για θέματα βάμβακος και στατιστικών στοιχείων.

Εργαστήριο Ταξινόμησης Διεθνώς Πιστοποιημένο (Μοναδικό στην Ελλάδα)

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, σήμερα λειτουργεί στο Κέντρο ένα σύγχρονο Εργαστήριο Ταξινόμησης Βάμβακος μεγάλης δυναμικότητας, το οποίο πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το ISO 17025 σε τρία Πεδία: 1) Μέτρηση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εκκοκκισμένου βάμβακος σε σύστημα οργάνων υψηλής απόδοσης (τα γνωστά HVI). 2) Μέτρηση όλων των παραμέτρων της ίνας βάμβακος με σύστημα υψηλής ανάλυσης ινών (AFIS-Pro). 3) Μέτρηση της υγρασίας του σύσπορου και εκκοκκισμένου βάμβακος με την μέθοδο του θαλάμου ξήρανσης-ενσωματωμένου ζυγού (Oven-Drying-Oven-Balance). Στις παραπάνω μετρήσεις το εργαστήριο ακολουθεί τα απαιτούμενα Διεθνή στάνταρ και συμμετέχει στους δισθενούς κυκλικούς ελέγχους (Αμερικής και Βρέμης της Γερμανίας) με επιτυχία.

Το Εργαστήριο διαθέτει, σήμερα, 9 υπάλληλους, επιστημονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων 5 εκπαιδευμένοι χειριστές οργάνων. Διαθέτει 7 συγκροτήματα οργάνων (High Volume Instruments-HVI) μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών βάμβακος και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των εκκοκκιστηρίων της Θεσσαλίας και όχι μόνο.

Είναι το μοναδικό Πιστοποιημένο Εργαστήριο Βάμβακος στην Ελλάδα και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2011 για λογαριασμό πελατών (εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών βάμβακος, εταιρίες σποροπαραγωγής βάμβακος, έμποροι κτλ.). Στην εκκοκκιστική περίοδο 2011-2012 έχει ταξινομήσει γύρω στα 30.000 δέματα βάμβακος.

Είναι το μοναδικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου και Ταξινόμησης Βάμβακος της Χώρας, που είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις που προβλέπονται εξάλλου και από το καταστατικό του και βέβαια θα ήταν ευχής έργον να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ισχυροποίηση της βαμβακοκαλλιέργειας στη Θεσσαλία.

ΙΙ) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ

Συστάθηκε με τον οργανισμό του υπουργείου Γεωργίας (Προεδρικό Διάταγμα 433 του 1977) και λειτουργεί στην περιοχή μας από το 1978. Σύμφωνα με τον οργανισμό (άρθρο 154) στην αρμοδιότητα του Κέντρου ανάγονται τα θέματα τα σχετικά με την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των ζώων και τη μελέτη παντός θέματος και προβλήματος, σχετικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, την κατόπιν επεξεργασίας αξιοποίηση των στοιχείων, των προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων και της τεχνητής σπερματέγχυσης, ως και με την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ευθύνη προγράμματος απογονικού ελέγχου των ζώων.

 Περιοχή ευθύνης του Κέντρου είναι οι νομοί Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 Αναλυτικότερα, το Κ.Γ.Β.Ζ. Καρδίτσας δύναται να εφαρμόζει τα παρακάτω προγράμματα:

Α) Γενετική βελτίωση πυρήνος προβάτων Καραγκούνικης φυλής.

Β) Γενετική βελτίωση αιγών φυλής Σκοπέλου

Γ) Γενετική βελτίωση αγελάδων Ασπρόμαυρης φυλής

Δ) Γενετική βελτίωση αγελάδων κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης

Ε) Γενετική βελτίωση χοίρων

στ) Πρόγραμμα αναβάθμισης των αιγοπροβάτων σε όλο το χώρο της κεντρικής Ελλάδας, με τη χρησιμοποίηση αρσενικών των φυλών "Καραγκούνικης" για τα πρόβατα και "Σκοπέλου" για τις αίγες.

Επίσης αρμοδιότητα του Κέντρου είναι :

Α) Η διερεύνηση του υπάρχοντος, στην περιοχή δικαιοδοσίας του, γενετικού υλικού και η ευθύνη της διατήρησης των ντόπιων φυλών, που τείνουν να εξαφανιστούν, εντάσσοντας τα ζώα αυτά στο πρόγραμμα "διατήρησης σπάνιων φυλών", όπως το Καλαρίτικο πρόβατο, το άλογο Θεσσαλίας – Πίνδου.

Β) Η έκδοση έγκρισης της εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής από τρίτες χώρες.

Τόσο ο Σταθμός Απογονικού Ελέγχου όσο και τα σύγχρονα Εργαστήρια Ελέγχου Πατρότητας, Ανάλυσης Στοιχείων Γάλακτος και Τεχνητής Σπερματέγχυσης, που διαθέτει το Κέντρο, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην τοπική οικονομία και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης επιστημονικής δράσης σε περισσότερα επίπεδα με στόχο τη στήριξη της κτηνοτροφίας σε όλη την κεντρική Ελλάδα.
Επιπλέον θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στη δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης των κοπαδιών όσον αφορά την απόδοση ( γάλα και άλλα προϊόντα ).

Επίσης είναι σημαντικές και οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για την προστασία και προώθηση του προβάτου καραγκούνικης φυλής το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο σε απόδοση, αντοχή και ποιοτικά σφάγεια ( κρέας)

κ. Υπουργέ,

Ως Διοίκηση του Δήμου Καρδίτσας, αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας για το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί, ελπίζοντας ότι η αναφορά μας σε αυτό θα εξαντληθεί στην παρούσα επιστολή, η οποία προς το παρόν, έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα…

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Κωνσταντίνος Παπαλός