Επίσκεψη μαθητών Ρομά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

13/05/2014
image_print

Το Κέντρο στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων του Δήμου Καρδίτσας αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και έχει  ως στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον Τσιγγάνικο πληθυσμό της περιοχής “Μαύρικα” του Δήμου Καρδίτσας, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση αυτής της πληθυσμιακής ομάδας στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Το Κέντρο λειτουργεί από τις 12/09/08 και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του επικεντρώθηκε στους ακόλουθους άξονες: την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης της  ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για την ομαλή ένταξη της Τσιγγάνικης ομάδας.

Τα στελέχη του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων του 19ου Δημοτικού σχολείου, τον Διευθυντή του σχολείου και με τους εξωτερικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής για τους Ρομά μαθητές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής την Παρασκευή 09/05/2014 με στόχο οι μικροί μαθητές να αποκτήσουν σωστή και τυπική οδική συμπεριφορά και να μάθουν να αντιμετωπίζουν την οδήγηση και την κυκλοφορία με υπευθυνότητα.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εκπαιδευτή του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Καρδίτσας για την συμβολή του στην ομαλή εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.