Ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας

20/11/2018
image_print

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.)

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Από τη 01/01/2018 το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας έχει επιληφθεί 5395 αιτημάτων και στην υπηρεσία μας έχουν προσέλθει 2100 μοναδιαίοι ωφελούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των αιτήσεων/τροποποιήσεων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.). Το ΚΕΑ θεσπίστηκε με τον Ν4389/2016 Αρθρο 235 και την ΚΥΑ

Γ.Δ.5οικ.2961-10 24/01/2017 ενώ στις 15 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που τροποποιεί βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ από 01/11/2018 απαιτείται να γίνεται νέα Αίτηση ΚΕΑ κάθε έξι μήνες Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμών ανακλήσεων και υποχρέωση νέων αιτήσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες έχει ως εξής :

ΜΗΝΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΜΑΙΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Για την ανάκληση (ακύρωση) των αιτήσεων θα αποσταλεί sms (μήνυμα στο κινητό) & email Μετά την ακύρωση των αιτήσεων και εντός του μήνα πρέπει να γίνει νέα αίτηση.

Επισημάνσεις:

1.Γίνεται μόνο 1 αίτηση ανά εξάμηνο

2.Ανάκληση (ακύρωση) της αίτησης και επανυποβολή νέας αίτησης επιτρέπεται να γίνει μόνο κατά την διάρκεια του μήνα έγκρισης. Αν γίνει ακύρωση αίτησης μετά τον μήνα έγκρισης δεν δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση παρά μόνο 6 μήνες μετά την τελευταία έγκριση

Παράδειγμα: Αν έχει γίνει Έγκριση Αίτησης τον Οκτώβριο 2018 και ο πολίτης κάνει μόνος του Ανάκληση/ακύρωση Αίτησης Νοέμβριο 2018 μπορεί να υποβληθεί ξανά νέα αίτηση τον Απρίλιο 2019 (6 μήνες μετά τον Οκτώβριο 2018)

3.Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό και τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα, την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται.

4.Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή από το Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες (ΤΕΒΑ).

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας βρίσκεται στην Λ.Παπαδόπουλου 1 (ύψος Νικηταρά 94) / Κτίριο ΚΑΠΗ. Τηλ 2441100352/3.

Αιτήσεις ή τροποποιήσεις του ΚΕΑ γίνονται Δευτέρα/Τρίτη/Τετάρτη 09:00-13:00.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00