Ενημέρωση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών

04/11/2019
image_print

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), είναι μία από τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, η οποία συστάθηκε με βάση το άρθρο 19 του Συντάγματος και τον Νόμο 3115/2003, με σκοπό την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στο απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η έκδοση κανονισμών που επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και στις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών των συνδρομητών τους. Η ΑΔΑΕ ελέγχει τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών για να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, όπως κατά την έρευνα καταγγελιών από πολίτες.

Στους παρακάτω συνδέσμους οι πολίτες μπορούν να βρουν ενημερωτικό υλικό για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους:

1. Βίντεο “Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης”  ή μέσω Youtube

2. Οδηγίες για δημιουργία κωδικών πρόσβασης

3. Ενημερωτικό έντυπο για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών