Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»

17/05/2023
image_print

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ, σας ενημερώνει ότι:

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Β’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της υπ’αριθ. 28458 Κ.Υ.Α..

Όσα άτομα με αναπηρία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Β’ φάση υλοποίησηςτου Πιλοτικού Προγράμματος και να λάβουν Προσωπική Βοήθεια να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 10/05/2023 έως και 11/06/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτώνται στην οικεία ενότητα στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Αιτούντα Ωφελούμενο ή τον Εκπρόσωπό του με την χρήση κωδικών taxisnet. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας κατόπιν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία (άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αναπηρία όρασης ή αναπηρία ακοής ή συνδυασμό των δύο) , από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή του εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Οι Προϋποθέσεις για να συμμετέχει ένα άτομο με αναπηρία στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία. ΔΕΝ θα εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα (πχ επιλογή ραντεβού αξιολόγησης, καταχώρηση συμφωνητικών, υποβολή αίτησης όσων θέλουν να γίνουν Προσωπικοί Βοηθοί, ούτε κλπ).

Πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα :

Κέντρο Κοινότητας: 2441100352, 2441100353

Παράρτημα Ρομά: 2441354712

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ   Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης