Ενέργειες Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2021

19/01/2022
image_print

 Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας καθώς και το Παράρτημα  Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

Το έτος 2021, συνολικά το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας διεκπεραίωσε 3260 αιτήματα πολιτών.

Αναλυτικά:

Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 2278 αιτήματα του εκ των οποίων τα 1053 αφορούσαν άνδρες και τα 1225 γυναίκες, ενώ το  Παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 982 αιτήματα του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά εκ των οποίων τα 482 αφορούσαν άνδρες και τα 500 γυναίκες

Στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά το 2021, απευθύνθηκαν  461 νέοι ωφελούμενοι ενώ από την αρχή της λειτουργίας της, η δομή έχει 5.153 ωφελούμενους.

    Στο έτος αναφοράς έγιναν 39 παραπομπές σε άλλες κοινωνικές δομές από τις οποίες  30 από το Κέντρο Κοινότητας και 9 από το Παράρτημα Ρομά.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου μας πραγματοποίησε συνολικά 20 συναντήσεις. Σκοπός των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το έργο του Κέντρου Κοινότητας καθώς και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας με στόχο τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση στα αιτήματα των πολιτών.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν:

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020