Έμφαση στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας δίνει η Δημοτική Αρχή

06/04/2016
image_print

Ενεργοποίησε την πάγια προκαταβολή που θα διαχειρίζονται οι Πρόεδροι για κάλυψη έκτακτων και επείγουσων αναγκών, ενώ η ΣΑΤΑ του 2016 που θα διατεθεί σε κάθε Κοινότητα θα είναι τριπλάσια σε σχέση με το 2015

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας τόσο σε επίπεδο έργων, όσο και σε θέματα καθημερινότητας, αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ειδικότερα προχώρησε με απόφαση και της Οικονομικής Επιτροπής στη σύσταση – ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής ύψους 1000€ για κάθε Τοπική Κοινότητα και 2000€ για τη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας, την οποία θα διαχειρίζονται οι Πρόεδροι, για να μπορούν να πληρώνουν άμεσα έκτακτες και επείγουσες δαπάνες.

Ο Δήμαρχος κ. Φωτ. Αλεξάκος και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου παρουσία και του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιων. Γεννάδιουtopiki-koinotita-01

είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους Προέδρους για τον ορθό τρόπο διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 4/4 στο Δημαρχείο.

Όπως υπογραμίστηκε, από την πάγια προκαταβολή οι Πρόεδροι μπορούν να καλύπτουν άμεσα δαπάνες , για την αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,  για εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, καθώς και για εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων, με την βασική προυπόθεση τον επείγοντα χαρακτήρα όλων των παραπάνω εργασιών.

Κοινή ήταν η εκτίμηση οτι η πάγια προκαταβολή θα διευκολύνει το έργο των Προέδρων, οι οποίοι με τη σειρά τους απαιτείται να κάνουν ορθή χρήση, και να προσκομίζουν εγκαίρως τα παραστατικά των δαπανών, προκειμένου η όλη διαδικασία να εξελίσσεται απρόσκοπτα.

Παράλληλα με το θέμα της πάγιας προκαταβολής ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους Προέδρους και για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να τριπλασιαστούν το 2016 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι πιστώσεις ΣΑΤΑ που θα διατεθούν για έργα και παρεμβάσεις σε κάθε Κοινότητα, με στόχο να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ιεραρχημένες ανάγκες της.

Τέλος οι Πρόεδροι ενημερώθηκαν οτι το 2016 θα καλυφθούν εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες τους με απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ΄άτομο το μήνα και συνολικά 700 ημερομίσθια για όλες τις Κοινότητες.