24/08/2015
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                         Καρδίτσα  20/8/2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού                                                  ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου                                                   Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας

Ταχ. Δ/νση:  Αρτεσιανού 1
Ταχ. Κώδικας: 43100
URL: http://www.karditsa-city.gr
E-mail:  gennadios@dimoskarditsas.gov.gr
Πληροφορίες:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
Τηλέφωνο:  2441350732       

ΘΕΜΑ: Εισήγηση σχετικά με τον ΟΕΥ Δήμου Καρδίτσας

Ο υφιστάμενος ΟΕΥ ενώ αποτέλεσε μια αξιόλογη εργασία η οποία εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε από τη διοίκηση του Δήμου Καρδίτσας το 2011, εκτιμούμε ότι δε μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί το πλάνο του σημερινού Δήμου καθώς τα δεδομένα μεγέθη έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το 2011 υιοθετήθηκε από πλευράς της διοίκησης ως στρατηγική επιλογή η εφαρμογή ενός προτύπου ΟΕΥ παρόμοιου με τα πρότυπα των γειτονικών Δήμων πρωτευουσών νομών της Θεσσαλίας καθώς ο τότε αριθμός των υπαλλήλων το επέτρεπε. Έτσι, ο ΟΕΥ που σχεδιάστηκε το 2011 περιλαμβάνει 12 Διευθύνσεις και 64 Τμήματα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απίστευτα πολλές αρμοδιότητες που ο νόμος του Καλλικράτη επιφύλασσε για τους Δήμους.

Κατά την ψήφιση του ισχύοντος ΟΕΥ, το 2011, οι υπάλληλοι του Δήμου Καρδίτσας ανέρχονταν στους 559 ενώ σήμερα είναι 382. Η μείωση αυτή είναι τεράστια και έχει καταστήσει μη λειτουργικό τον υφιστάμενο ΟΕΥ. Ορισμένα από τα 64 Τμήματα σήμερα δεν έχουν ούτε έναν υπάλληλο, επομένως είναι αδύνατο να λειτουργήσουν.  Αντιμετωπίζουμε επομένως αρκετά νεκρά Τμήματα, πολλά Τμήματα εξαιρετικά αποδυναμωμένα, κατακερματισμό των λειτουργιών και διάχυσης της ευθύνης και διασπορά ομοειδών αντικειμένων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες.

Η υπερβολική συρρίκνωση του προσωπικού στο Δήμο Καρδίτσας οδήγησε στην ανάγκη εξέτασης συγχώνευσης ορισμένων οργανικών μονάδων και επομένως της τροποποίησης του ΟΕΥ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου. Σημειώνουμε ότι παρά τη μείωση του προσωπικού, νέες αρμοδιότητες συνεχώς περιέρχονται στους δήμους από την κεντρική διοίκηση, ενώ πολλές αρμοδιότητες που έχει ο δήμος μας όπως η κοινωνική πολιτική και η πολεοδομία, βάσει του Καλλικράτη, υπερβαίνουν τα όρια του δήμου και εκτείνονται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα.

Ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε ως Δήμος Καρδίτσας την οξύμωρη κατάσταση της αύξησης των αρμοδιοτήτων που συνοδεύεται από μείωση του προσωπικού. Οι υπάλληλοι λιγοστεύουν και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Η διεύρυνση του αντικειμένου των τμημάτων και των υπαλλήλων δεν αποτελεί ανάγκη αλλά τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.

Ο ΟΕΥ που προτείνουμε σήμερα είναι πολύ πιο λειτουργικός καθώς συνδέει ευθέως τις αρμοδιότητες του Δήμου με τις δυνατότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σοβαρής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων στελεχών και φορέων του δήμου μας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια σύσκεψη των διευθυντών με αντικείμενο την τροποποίηση του Οργανισμού. Άμεσα συστάθηκε ομάδα εργασίας η οποία προχώρησε σε πλήθος συναντήσεων με τα στελέχη της διοίκησης ώστε να καταλήξει σε ένα εξαιρετικά επιμελημένο προσχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ, μια επιστημονική εργασία η οποία εξετάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και δυο εναλλακτικών σεναρίων. Η καταγραφή των σχετικών δεδομένων και απόψεων της κάθε διεύθυνσης του δήμου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014, αποτέλεσε τη βάση της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας τον Ιανουάριο του 2015 και ανατροφοδοτήθηκε από τις τελικές συναντήσεις ομάδας και διευθυντών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015.

Ως διοίκηση, παραλαμβάνοντας το προσχέδιο της ομάδας εργασίας και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης των αιρετών εκπροσώπων των παρατάξεων προχωρήσαμε στη σύνταξη του ΟΕΥ ο οποίος καταλήγει σε 9 Διευθύνσεις έναντι των 12 που υπήρχαν και  σε 37 Τμήματα έναντι των 64 υφιστάμενων. Η μείωση αυτή είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει σε Τμήματα με αντικείμενο που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη στελέχωσή τους και όχι σε κενά Τμήματα με αρμοδιότητες που απλώς θα αναγράφονταν σε ένα χαρτί.

Οφείλω εδώ να σημειώσω ότι από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης υπήρξε προβληματισμός καθώς επίκειται αλλαγή της νομοθεσίας τόσο σε διατάξεις του κώδικα κατάστασης των υπαλλήλων όσο και σε διατάξεις του Καλλικράτη.

Θεωρώντας όμως ότι η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των δομών ενός Δήμου εκφράζεται εν πολλοίς από το βαθμό ολοκλήρωσης (συνοχής, συντονισμού) που παρουσιάζουν οι δομές μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους, από την ικανότητα διαρκούς μάθησης των δομών καθώς και από τη βιωσιμότητά τους για μακρόχρονο ορίζοντα, προχωρήσαμε στη σύνταξη του Οργανογράμματος.

Με την παρουσίαση ενός σφιχτότερου Οργανογράμματος αποσκοπούμε ως διοίκηση σε αμεσότερο έλεγχο των εργασιών, μικρότερη περιχαράκωση αρμοδιοτήτων, μεγαλύτερη ευελιξία και ενεργότερη εμπλοκή των οργανικών μονάδων για την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι τοπικές κοινωνίες και η διοίκηση. Βαρύτητα δόθηκε όπως προειπωθηκε στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του.

Την ομάδα εργασίας αποτέλεσαν οι εξής υπάλληλοι:

Οι ευχαριστίες μας στην ομάδα εργασίας είναι εκ των ων ουκ άνευ.  

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού & Διαφάνειας

Ιωάννης Γεννάδιος