Εγγραφή κατόχων γεωτρήσεων στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας

19/02/2014
image_print

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Καρδίτσας ότι έχει εκδοθεί απόφαση που αφορά «τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας» ( Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Όλοι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες σημείων υδροληψίας δηλαδή όλοι οι κάτοχοι γεωτρήσεων υποχρεούνται μέχρι 15 Μαΐου του 2014 να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στο ανωτέρω εθνικό μητρώο (ΕΜΣΥ) στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, στο Σταυρό.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441352313 και 52307.