Δρομολογείται η συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας ως εταίρου σε ευρωπαϊκά προγράμματα

23/09/2014
image_print

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Σωτ. Μπακαλάκου συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας του project με τίτλο "Cloud Computing for School Networking & Learning"
που πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Τον ενεργό ρόλο του Δήμου Καρδίτσας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της προώθησης της απασχόλησης και άλλων δράσεων επιδιώκει η Δημοτική Αρχή, στη γενικότερη προσπάθειά της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα απαραίτητα βήματα με πρωτοβουλία της αρμόδιας Αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη  του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπως η εγγραφή του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αποκτηθεί ο ειδικός κωδικός και η ταυτότητα χρήστη που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή και την ένταξη ενός φορέα σε προτάσεις που υποβάλλονται και χρηματοδοτούνται απ'ευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παραπάνω ενισχύσεις αποτελούν επιπλέον πόρους αυτών που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εθνικών και περιφερειακών αρχών των κρατών μελών. Αποτελούν συνεπώς ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους φορείς που εντάσσονται σε προγράμματα είτε συνεργαζόμενοι μεταξύ τους είτε μέσω συμπράξεων με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το ενδιαφέρον του Δήμου  για την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν τη σύνδεση τοπικών αρχών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας σηματοδότησε η παρουσία της  Αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου στην συνάντηση των αντιπροσωπειών των αυτοδιοικητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών οργανισμών απο 6 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν το  project με τίτλο "Cloud Computing for School Networking & Learning", στα πλαίσια του προγράμματος Lifelong Learning Programme Centralized και της δράσης Comenius Multilateral projects.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ και συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής οργανισμών που συμμετέχουν στο projectί:

    Ισπανία: Supercomputing Centre of Galicia (CESGA)

    Ισπανία: University of Santiago de Compostela

    Ιταλία: Provincia di Parma

    Δανία: VIA University College

    FYROM: FYROM Institute for Integration

    Αγγλία: Devon City Council

    Ελλάδα: Α.ΚΕ.Θ. – Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.

Τα σχολεία 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας και  5ο Λύκειο Καρδίτσας ως πιλοτικά σχολεία εφαρμογής των δραστηριοτήτων του project.

To project στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας  σε σχολεία αγροτικών περιοχών της Ευρώπης (ειδικότερα σε απομακρυσμένα),  εξερευνώντας προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας διάφορες καινοτόμες Ευρωπαϊκές μεθοδολογίες που βασίζονται στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας). Οι καινοτόμες αυτές μεθοδολογίες μπορούν να απαντήσουν στις διαφορετικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Πέρα από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών το project στοχεύει στη δημιουργία οικονομίας κλίμακας σχετικά με την προμήθεια και συντήρηση  λογισμικού και υλικών των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θωμ. Καρανίκα και του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ κ. Κων.Καρανίσα, οι οποίοι εξήραν τη σημασία του προγράμματος και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά, όσο και ειδικότερα για το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας και το 5ο Λύκειο Καρδίτσας που έχουν επιλεγεί ως πιλοτικά σχολεία εφαρμογής των δραστηριοτήτων του project.

Χαιρετίζοντας την συνάντηση η κ. Σωτ. Μπακαλάκου τόνισε μεταξύ άλλων:

Η νέα Δημοτική αρχή, στα πλαίσια της εφαρμογής πολιτικών  που αφορούν τη σύνδεση τοπικών αρχών με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας  χαιρετίζει την προσπάθεια που γίνεται από τα σχολεία προς αυτή την κατεύθυνση και θέλει, καταρχήν, με την παρουσία της σήμερα εδώ, να ενθαρρύνει, αλλά και να δηλώσει την συμμετοχή της, όπου κρίνεται αυτή αναγκαία, είτε υλοποιώντας  δραστηριότητες  των προγραμμάτων  είτε μετέχοντας ενεργά ως εταίρος.

Στη σημερινή εποχή, την εποχή της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούνται  οικονομίες κλίμακας προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθολογική διαχείριση και παράλληλα διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ανάδειξη καινοτομιών,  η μεταφορά καινοτομίας, η ανταλλαγή καλών πρακτικών η δικτύωση μεταξύ οργανισμών, κοινωνίας, αγοράς εργασίας μέσα από πλαίσια εθνικά και Ευρωπαϊκά συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. ”