Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας

24/04/2014
image_print

Ολοκλήρωση 4ης και 5ης συνάντησης των στελεχών του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας με τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας»

Τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας ολοκλήρωσαν την 4η και 5η συνάντηση με τις πέντε (5) ομάδες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας». Το θεματικό αντικείμενο της 4ης συνάντησης είχε ως στόχο την ανάλυση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν μια υγιή και αντίστοιχα μη υγιή σχέση, ποιά σημάδια μπορεί ν΄ αποτελούν προειδοποιητικές ενδείξεις κακοποίησης και πώς πρέπει ν΄ αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί  σε περίπτωση αποκάλυψης περιστατικού κακοποίησης.

Οι νέοι/-ες σε ηλικία 14-16 ετών (η ηλικιακή ομάδα με την οποία θ΄ ασχοληθούμε στο πρόγραμμα) όταν ξεκινούν την πρώτη ερωτική/σεξουαλική τους σχέση, συνήθως δεν διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να "χτίσουν" μια ποιοτική σχέση που θα τους ολοκληρώνει. Δυσκολεύονται δηλ.να προσδιορίσουν πως μοιάζει μια ποιοτική σχέση.

Οι έφηβοι και οι έφηβες, για να αναπτύξουν θετικές, υγιείς σχέσεις χρειάζεται να μπορούν να αναγνωρίζουν πότε μια σχέση είναι μη υγιής και καταστροφική. Τα προβλήματα μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι που μοιάζει "αθώο" και να καταλήξουν στη βία και την κακοποίηση.

Στην 5η συνάντηση τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας ανέλυσαν με τις ομάδες των εκπαιδευτικών ορισμένα στατιστικά στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα στον εκπαιδευτικό τομέα τα οποία ενίσχυσαν τη διαπίστωση ότι οι επαγγελματικές επιλογές "κατευθύνονται" κυρίως από τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές επιρροές/προσδοκίες για το κάθε φύλο. Έγινε διερεύνηση επίσης των πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ εγχειρίδια, στάση εκπαιδευτικών) που μπορεί να οδηγούν στην άνιση κατασκευή των φύλων καθώς και στην διαιώνιση των στερεοτύπων θηλυκότητας και ανδρισμού.


Πράξη 3.2.4 "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο (Γυναικείων Οργανώσεων)" (Α΄ και Β΄ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013"

Το Σχέδιο δράσης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013"

Δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ).