13/05/2016
image_print

                                                                                                     ΑΔΑ: 6ΞΔΔΩΕΗ-Δ53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      Καρδίτσα 13-05-2016
                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 7718

Δημόσια Γνωστοποίηση δια του τύπου για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη:

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο όποιος/α θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αστικού χώρου και κτιριακών υποδομών, με έμφαση στη σύγχρονες μεθόδους μελέτης για την ανάπλαση, αξιοποίηση και αναπτυξιακή διαχείριση του δημόσιου χώρου αλλά και του λειτουργικού ανασχεδιασμού, συμπλήρωσης και επανάχρησης των δημοτικών κτιριακών υποδομών, με απώτερο στόχο την εκπόνηση ολοκληρωμένων και άρτιων αρχιτεκτονικών μελετών, κατάλληλων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  1. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17.
  2. Να είναι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής και να διαθέτουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Ουσιώδη για την επιλογή του/της Ειδικού Συμβούλου κρίνονται όλα τα πρόσθετα επιστημονικά προσόντα, οι ξένες γλώσσες, η εμπειρία και γενικότερα το βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου που θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης και τα καθήκοντα για τα οποία θα προσληφθεί ο/η Σύμβουλος όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Η πλήρωση της θέσης Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση και η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρουν  στον φάκελο την  συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και να συνοδεύονται επίσης με:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.
  5. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά και θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, εντός έξι (6) εργασίμων ημερών ήτοι από την Δευτέρα 16-4-2016 έως την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 15.00 μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Δημαρχείο Καρδίτσας 2Ος Όροφος, (υπόψη της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσίβου Ευαγγελίας).

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ