25/10/2013
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 25/10/2013
Αρ. πρωτ.: 29246

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις πέντε (5) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και από τις 09:00 έως 09:45 στο δηµοτικό κατάστηµα Καρδίτσας, στον 3ο όροφο, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση των παρακάτω τριών (3) αγροτεµαχίων, τα οποία ανήκουν στο δήµο µας και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού, της ∆Ε Καρδίτσας, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ