05/11/2013
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 5/11/2013
Αρ. πρωτ.: 30206

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις δώδεκα (12) του µηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και από τις 09:00 έως 09:45 στο δηµοτικό κατάστηµα Καρδίτσας, στον 3ο όροφο, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, 1η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση των παρακάτω τριών (3) αγροτεµαχίων για πέντε (5) χρόνια, τα οποία ανήκουν στο δήμο μας και βρίσκονται στην ΤΚ Αρτεσιανού της ΔΕ Καρδίτσας, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ