28/04/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
28/4/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «Δημοτικός Ξενώνας Καστανιάς», ενός τριορόφου κτίσματος, συνολικού εμβαδού 929,44 τ.μ., καθώς και περιβάλλοντα χώρου έκτασης 4,80 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά του, καθώς και τον εξοπλισμό του, για διάστημα έξι (6) ετών, με δυνατότητα 3/ετους παράτασης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας στον 3ο όροφο, στις δώδεκα (12) του μήνα Μαΐου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Καρδίτσας. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί μετά από πέντε τουλάχιστον ημέρες, με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς καθορίστηκε στα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00) €, ως μηνιαίο μίσθωμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου με το 20% της αξίας του κατώτατου ετησίου μισθώματος, τριών χιλίων εξακοσίων ευρώ (3.600,00) €, να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να διαθέτουν αμφότεροι δημοτική ενημερότητα. Επιπλέον, για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της 125/2022, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

Αναλυτικά όλοι οι όροι της εκμίσθωσης περιλαμβάνονται στην 124/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, «Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης» του εν λόγω ακινήτου και στη σχετική διακήρυξη του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2441350760, γραφείο εσόδων και 2441350783-784, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου, ύστερα από αίτησή τους στο Δήμο Καρδίτσας, ή στα δημοτικά καταστήματα στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ