03/06/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3/6/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7873

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις δεκαέξι (16) του μήνα Ιουνίου, έτους 2020 και ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση επτά ισόγειων καταστημάτων των Λαϊκών Πολυκατοικιών Καρδίτσας και συγκεκριμένα:

– από 10:00 έως στις 10:20 π.μ.., θα διεξαχθεί δημοπρασία για την εκμίσωση των καταστημάτων Κ-1 και Κ-2, εμβαδού 17,00 τ.μ. και 16,50 τ.μ., αντίστοιχα. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα πενήντα ευρώ #50,00#€ μηνιαίως, για κάθε κατάστημα. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τριετής, με δυνατότητα 3-ετούς παράτασης υπό όρους. Η χρήση των καταστημάτων είναι εμπορική, ή ψυχαγωγία-αναψυχή/υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– από 10:30 έως στις 10:50 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων Κ-3,4,5 και 6, συνολικού εμβαδού 66,00 τ.μ.. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα εκατόν εξήντα ευρώ #160,00#€, μηνιαίως και συνολικά. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τριετής, με δυνατότητα 3-ετούς παράτασης υπό όρους. Η χρήση των καταστημάτων είναι εμπορική ή ψυχαγωγία-αναψυχή/υγειονομικού ενδιαφέροντος και

– από τις 11:00 π.μ. έως τις 11:20 π.μ.., θα διεξαχθεί δημοπρασία για την εκμίσωση του Κ7, καταστήματος, εμβαδού 17,00 τ.μ.. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα τριάντα ευρώ #30,00#€, μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τριετής, με δυνατότητα 3-ετούς παράτασης υπό όρους. Η χρήση του καταστήματος είναι ως αποθηκευτικός χώρος.

Αν κάποια δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, με νέα σχετική διακήρυξη του Δημάρχου.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, ειδικότερα #60,00# €, για το καθένα από Κ-1 και Κ-2 κατάστημα, #192,00# € για τα Κ-3,4,5 και 6 καταστήματα και #36,00#€ για το Κ-7 κατάστημα, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας-δημοτική ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχουν λάβει γνώση των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση, ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή των αριθμ.:161, 162 και 163/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων εκμίσθωσης από το Γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ