12/12/2023
image_print

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, διακηρύσσει ότι :

στο δημοτικό κατάστημα Καρδίτσας, στις 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή, από τις 9:30 έως στις 9:45 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, θα διεξαχθεί φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου μετά κτίσματος, της κοινότητας Καρδίτσας της ΔΕ Καρδίτσας για πέντε (5) έτη, με δικαίωμα τετραετούς παράτασης.

Σχετικά έγγραφα