17/05/2013
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 17/5/2013
Αρ. πρωτ.: 11790

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και από τις 10:00 έως 11:00 στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Kαρδίτσας, θα γίνει ενώπιον της ορισθείσας με την αριθ.: 536/2012 Α.Δ.Σ. Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, 2η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του παρακάτω αγροτεμαχίου, το οποία ανήκει στην κυριότητα του Δήμου, και βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού, όπως φαίνεται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ