22/07/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
22/7/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12433

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις πέντε (5) του μήνα Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, ορισθείσα με την 531/18 απόφαση ΔΣ Kαρδίτσας, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση 10 δημοτικών δασικών τεμαχίων, συνολικού εμβαδού 37.642,15 τ.μ. του Δήμου Καρδίτσας, για την εγκατάσταση τμήματος αδειοδοτημένης Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων για το σκοπό αυτό έργων υποδομής. Η μίσθωση ορίζεται για είκοσι (20) έτη, με διακαίωμα ισόχρονης παράτασης.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς καθορίστηκε στα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) €, ως ετήσιο μίσθωμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) €, να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να διαθέτουν αμφότεροι δημοτική ενημερότητα. Επιπλέον, για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 6, της 90/2019-ΑΔΑ:64ΕΑΩΕΗ-ΠΧΠ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικά όλοι οι όροι της εκμίσθωσης περιλαμβάνονται στην 90/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, «Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης» των ανατέρω αναφερόμενων εκτάσεων, όπως και στην διακήρυξη του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2441350760, τμήμα εσόδων & περιουσίας και 2441350782, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σχετικής απόφασης της ΟΕ των όρων της μίσθωσης, ή της σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου, ύστερα από αίτησή τους στο Δήμο Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ