07/12/2018

Δηλώσεις ωρών χρήσης παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από παραγωγούς της Δ.Ε. Κάμπου

image_print

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τις ώρες χρήσης των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2018, θα πρέπει να τις δηλώσουν μέχρι 19-12-2018. Σε περίπτωση που κάποιοι παραγωγοί δεν ανταποκριθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η κατανομή των ωρών θα γίνει από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441352313, 2441352307 και 2441352333.