07/04/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ
Τμήμα Παιδείας, Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού Εκδηλώσεων
Πληροφορίες: ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Email: paideia@dimoskarditsas.gov.gr, p.sdrolia@dimoskarditsas.gov.gr, karditsalibrary@dimoskarditsas.gov.gr, pronoia@dimoskarditsas.gov.gr, paideia@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54012, 24413 54710
5/4/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5739

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α/806/05.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μέχρι 8/4/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στη Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού (οδός Πλαστήρα 62,1ος όροφος , γραφείο 3)
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Ο Α/Α ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ

ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σχετικά έγγραφα