Αποφάσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-ΙΒΦ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 151 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΡΤ8-49Ω 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 87/12-7-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6022
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-Ο16 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 191 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6012
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-Ρ1Α 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΡΥΕ-ΤΘ1 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2032 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-0Χ2 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9727 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια σπόρων φυτών και δεντριλίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-7ΟΞ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9723 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-ΘΗΕ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9722 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φωτοτυπικού υλικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-9Θ5 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9721 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-39Γ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 220 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΡΥΕ-ΑΝ5 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2028 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού συντήρησης κλιματιστικών του Δημοτικού Μεγάρου, λοιπών Δημοτικών κτιρίων και κτιρίων των Τοπικών Γραφείων .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-ΤΥ6 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9720 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-Θ1Π 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 219 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης γιαπρομήθεια χλωρίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-ΑΡΚ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9729 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-ΧΩΦ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 218 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά συνδρομές εφημερίδων –περιοδικών και internet, για το έτος 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΕΗ-ΝΡΣ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9728 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-ΥΧΔ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 213 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΕ 8117
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-Κ5Γ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 187 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΕ 8113
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΚΟ3-ΥΛ0 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 186 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού από το Δήμο Καρδίτσας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Β΄τρίμηνο 2011
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΛΝ9-ΥΞΨ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.548 6.549 6.550 6.551 6.552 6.608