Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΖΟΝ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20035 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΣΘΑ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20034 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΖΦΗ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20033 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης πρώην Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-Β5Θ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20032 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Ιτάμου οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΤΤΝ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20031 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή Τεχνικών Αποχέτευσης Τ.Δ Προδρόμου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-Α2Χ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20030 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FORCE OIL ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ FOCUS MONDEO ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-ΩΗΜ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων βελτίωσης του περιαστικού δασικού δικτύου στη Δ.Ε Καλλιφωνίου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΤΨΜ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20029 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας στη Δ.Ε. Ιτάμου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΜΣΩ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20028 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην περιοχή Βιολογικού Καθαρισμού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΕΣΧ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20027 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Φιλίππου Παναγιώτα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΚΟΡ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής ίδρυσης – κατάργησης – μετακίνησης Λαϊκών Αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-1ΛΩ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20026 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 2440 ΚΑΙ ΚΗΙ 2262
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-ΓΦΕ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4166 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΖΕΨ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19996 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πορτίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-Δ7Δ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19995 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Φράγκου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΧΒ3 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19994 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-32Β 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19992 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μητρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-2ΒΔ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19993 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-1Υ3 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19991 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΣΩΖ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19949 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.404 6.405 6.406 6.407 6.408 6.564