Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 597 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΕΗ-ΜΔ4 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19145 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση απόσπασης της υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Παρασκευής Βούρδα»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4562ΟΚΟ3-Ν6Ξ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1280 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
α) Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Χράνο” & β) Μη εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Αμπέλια” της Τ.Κ. Καλλιθήρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-ΕΕΕ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19287 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4562ΟΡΥΕ-Ζ2Ζ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4073 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4562ΟΛΕΒ-ΞΦΖ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 624/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στίς θέσεις «Γεφυράκια», «Λόγγος» και «Μαυρόες» της Τ.Κ. Μητρόπολης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-Τ54 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19221 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Ισιώματα” της Τ.Κ. Πορτίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-5Ν9 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19219 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη θέση “Άνω Μεριά” της Τ.Κ. Φράγκου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-ΕΧΤ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19218 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Μαυρομαντήλα” της Τ.Κ. Ξυνονερίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-Φ14 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19217 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις θέσεις “Φτυλιάδια” και “Παπαράντζα” της Τ.Κ Κρύας Βρύσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-23Α 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19214 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ,ΣΦΥΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4562ΟΡΥΕ-ΥΤΒ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4072 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και έγκριση της εν λόγω δαπάνης
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4562ΟΛΝΟ-ΥΡ9 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και έγκριση της εν λόγω δαπάνης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4562ΟΛΝ9-0Μ9 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 140 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4562ΟΛΕΒ-Ω8Π 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 625/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4562ΟΛΕΒ-Ε3Α 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 626/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4562ΟΡΥΕ-23Τ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4066 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4562ΟΛΕΒ-62Ζ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 641Α/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ζαϊμίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-ΘΗΥ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19140 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4562ΟΛΕΒ-ΦΥ1 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 638/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ. Κ. Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4562ΩΕΗ-ΡΒ6 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19141 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.403 6.404 6.405 6.406 6.407 6.554