Αποφάσεις

image_print
Εξουσιοδότηση διευθυντών – διαχειριστών σχολικών συμβουλίων για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-Χ4Ρ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαδραστικών συστημάτων και εξοπλισμού
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-Χ59 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
‘Εγκριση δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Πρόγραμμα «Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία » στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και εξουσιοδότηση στον υπεύθυν
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-ΧΒΔ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη συμβάσεων έργου με αναδόχους καθαριστές /καθαρίστριες στις σχολικές μονάδες
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-8ΧΜ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Λυκείου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-ΨΦΒ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της υπ’άριθμ 18/2011 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-6ΚΩ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 157 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 3ου Γυμνασίου
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-2ΤΓ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 156 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση του 1ου ΕΠΑΛ για τις εξετάσεις Ξένων Γλωσσών
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-9Κ4 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόκτηση σχολικού εξοπλισμού καταργηθείσας σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο Καρδιτσομάγουλας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-2ΨΕ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 154 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΨΠΟΛΝ9-Λ2Ψ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 620 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΔΧΤ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20062 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 619 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-ΜΓΙ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20061 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 617 / 2011 (Δ)Εκτέλεσης με απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & Ο.Ε. του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-0ΡΙ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19942 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-0Τ7 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-ΞΣ7 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4167 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-ΗΘΣ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του αντιδημάρχου κ. Ν. Καραγιάννη
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-Λ4Ο 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20038 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στον υπάλληλο Γ. Αρβανίτη λόγω συνταξιοδότησης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-8ΞΗ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20037 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 456ΖΟΡΥΕ-2ΦΣ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4170 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας οικονομικού έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΕΗ-08Κ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20036 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.403 6.404 6.405 6.406 6.407 6.564