Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΥΝ-ΘΓΧ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 449 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης των ανελκυστήρων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΥΙ8 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρού γραμμοχάραξης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-8ΡΡ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικού υλικού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-6ΟΛ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την 365/2012 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας, των Γεωργίου Ιωαννίδη του Ιωάννη, Ιωάννη Ιωαννίδη του Γεωργίου, Γεράσιμου Ιωαννίδη του Γεωργίου και του Μάριου Ιωαννίδη του Γεωργίου, κατοίκων Καρδίτσας κατά του κατά του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΩΣΟ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την υπερωριακή αποζημίωση της τήρησης των πρακτικών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. του έτους 2013.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΚΧΟ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την υπερωριακή αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών του προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. του έτους 2013.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΥΟΜ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ του Δ.Ο.Π.Α.Κ. του έτους 2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΩΤ9 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ του έτους 2013 του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΤΑ7 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών του έτους 2013 του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΜΞΔ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 87 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την πληρωμή των λογαριασμών του ΟΤΕ του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-6Γ7 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος των υπαλλήλων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. του έτους 2013.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-Σ03 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
“Eκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΕΗ-ΩΙ9 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1694 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2013.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΙΥΑ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για συνδρομή του Δ.Ο.Π.Α.Κ. στον τοπικό τύπο για το έτος 2013.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-ΟΜΤ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2013 στο Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚΟ3-9ΑΦ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επαγωγικού M18/PNP-NO/5MM SIEMENS, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΥΕ-9ΧΡ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ζιμπώ διαφόρων τύπων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΥΕ-ΟΤΗ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 198 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038 ΚΑΙ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΥΕ-5Ψ3 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 196 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού υγείας, χλωρίου και σακουλών σκουπιδιών διαφόρων διαστάσεων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡΥΕ-ΤΦ7 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 192 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.117 6.118 6.119 6.120 6.121 6.511