Αποφάσεις

Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΙΩΕΗ-ΧΡΗ 25/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25413 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΙΟΡΥΕ-ΘΗ1 25/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3386 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση τερματικών φρεατίων Τ.Κ Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε Μητρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΙΩΕΗ-ΣΧΣ 25/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25412 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60 ΤΟΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΙΟΡΥΕ-2ΕΞ 25/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3385 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφουγγαριών, βιτέξ και χαρτιού υγείας για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΦΟΡΥΕ-ΝΚ4 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3383 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β43ΦΟΡΥΝ-2ΡΓ 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β43ΦΟΡΥΝ-ΓΤΡ 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β43ΦΟΡΥΝ-1ΦΞ 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επί της αίτησης Νικ. Τσίντζου για μείωση μίσθωσης χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης λόγω αναπηρίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΕΗ-ΒΨ5 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της αίτησης Γ. Σύρμου για μείωση μισθώματος χώρου για εγκατάσταση καντίνας στην εμποροπανήγυρη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΕΗ-Ζ2Ο 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25385 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α) Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 128, 384, 385, 386, 387 και 388/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ψήφιση πίστωσης για χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας, λόγω συνταξιοδότησης και Β) Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση συμπληρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΕΗ-ΔΞ6 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25346 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 136/ 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΙΟΥ Α4- Α3- B4- Α5, ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΓΩΕΗ-5ΜΟ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 4343 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 440/ 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΙΟΥ Α4- Α3- B4- Α5, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΓΩΕΗ-ΧΞΦ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 439 / 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΓΩΕΗ-14Ι 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25126 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Α) Τροποποίηση των υπ’αριθμ.: 84, 226, 227, 301, 302, 363/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου, λόγω συνταξιοδότησης και Β) Χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΓΩΕΗ-ΝΘ7 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25269 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β43ΓΟΡΥΝ-ΠΝΑ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 312 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β43ΓΟΡΥΝ-ΕΘΤ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΓΟΡΥΕ-Λ48 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΓΟΡΥΕ-Ρ2Ρ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3366 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
‘Eγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΓΩΕΗ-ΡΓΑ 23/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.116 6.117 6.118 6.119 6.120 6.462