Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΕΒ-ΓΞΡ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 1279/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διεξαγωγή επαναληπτικής δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημόσιου Χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΗ-ΒΒΔ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια μελανιών 500/PS/800/PS BK NO 11 και 500/PS/800/PS cyan NO 11 για εκτυπωτή HP, για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΡΥΕ-ΣΒΒ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2065 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΕΒ-51Κ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 1280/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΪ ΚΑΙ ΒΟΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΡΥΕ-ΦΝΓ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2064 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΡΥΕ-Ω1Β 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2057 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΡΥΕ-ΒΤ7 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2058 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπόδοση ποσού 1) από κυλικεία στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και 2) από διεξαγωγή εξετάσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΝΟ-5Κ0 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 192 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aιτήσεις διευθυντών – διαχειριστών για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΝΟ-ΧΗ6 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 191 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιστροφή ποσού 189,73 € στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Καρδιτσομάγουλας Ν. Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΝΟ-ΛΕΕ 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 190 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aπόδοση ποσού στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας : 1)από αθλητικούς συλλόγους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (χρήση αίθουσας του κλειστού γυμναστηρίου) και 2) από ξενόγλωσσα βιβλία
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΝΟ-9Ψ1 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου και 7ου, 23ου και 38ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΛΝΟ-Ι40 19/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 188 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΚΟ3-ΠΧΕ 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 1008 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 279 / 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΛΘΩΕΗ-ΑΦ8 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15121 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-9ΒΔ 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2051 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΙΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-Ξ55 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2050 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 2440
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-Η26 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-01Υ 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2049 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΖΙΜΠΩ, ΣΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-65Η 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2046 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39080
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΘΟΡΥΕ-ΩΝ7 18/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2045 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 6.115 6.116 6.117 6.118 6.119 6.402