Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΚΟ3-ΟΦΑ 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1396 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων για τις εργασίες συντήρησης (πλύσιμο και γρασάρισμα) του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡΥΕ-5ΔΓ 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1801 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την αλλαγή υγρών φρένων κ.α., ώστε να γίνει service στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2262
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡΥΕ-ΜΤ8 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1803 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-ΞΓΒ 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1800 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-Λ2Ζ 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1802 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρουλεμάν κ.α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-Υ20 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1788 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-Δ9Ω 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1675 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-ΤΑΞ 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1792 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΡΥΕ-55Η 08/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1792 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση 45/2013 της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΝ9-ΞΕ4 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 42/2013 της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΝ9-165 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 176 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 41/2013 της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΝ9-353 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 43/2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΝ9-ΓΙΝ 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 174 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού plotter για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡΥΕ-ΒΗ7 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1785 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΕΒ-32Δ 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1057 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ορυκτέλαιων και φίλτρων, για τη συντήρηση του οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡΥΕ-2Ι3 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1781 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-Α322
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΕΒ-1Ψ2 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2742 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση μελέτης “Πίνακας Υλοτομίας Δάσους Καταφυγίου έτους 2013” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΗ-Ι9Δ 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 17819 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α323
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΕΒ-Ο4Ν 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2743 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α324
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΛΕΒ-Ι9Α 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2744 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.114 6.115 6.116 6.117 6.118 6.608