Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού,
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-1ΨΓ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15355 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΤ 8964
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΥΕ-7ΝΠ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2079 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για διαμόρφωση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αμπελικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΤΜΔ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15356 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αμπελικού - Β φάση.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΑΝΚ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
'Εγκριση δαπανών δημοσιεύσεων στον τύπο για Μάρτιο-Απρίλιο-Μάϊο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-008 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15362 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου “Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Ξυνονερίου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-Ζ51 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 152352 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου “Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΡΩΥ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15353 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΝΦ3 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Καρδίτσας για την προετοιμασία υποβολής φακέλου ένταξης στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΚΑΠΕ – Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-01Ψ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΥΝ-ΖΘΓ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 273 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΥΕ-3Β9 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2074 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΥΕ-59Α 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2072 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΣΚΑΜΝΙΤΣΑ» της Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΚΩΨ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15328 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-4Θ9 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15320 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών-αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε Μητρόπολης .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-Ξ76 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15319 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών-αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε Κάμπου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-Τ3Ρ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15318 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών-αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε Καλλιφωνίου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-6Φ7 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών-αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε Ιτάμου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-ΤΥΔ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή , προσθήκη και συντήρηση θυροφραγμάτων στο Δήμο Καρδίτσας .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΗ-Σ46 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 50 Χ 50 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΥΕ-ΗΟ1 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 2070 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.114 6.115 6.116 6.117 6.118 6.402