Αποφάσεις

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση – Υποέργο ΙΙ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΕΗ-ΠΧ5 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 3958 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό “Μαύρικα” Καρδίτσας (Οδοποιϊα - Ηλεκτροφωτισμός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΕΗ-5ΝΡ 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 3957 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων Φ 30/100 για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡΥΕ-Θ0Ε 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 415 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΕΗ-ΡΟ1 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 3938 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΕΗ-75Σ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 3939 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων για τον Ιανουάριο του 2013 για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΥΕ-ΚΗ1 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 413 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΥΕ-61Θ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 410 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κόλλας για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΥΕ-ΥΑΥ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 399 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πιεσοστάτη αέρος, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΥΕ-ΓΩΧ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 401 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-ΣΕ6 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-3ΙΡ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 332 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ διαφόρων τύπων για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού αρμοδιότητας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-4Υ1 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 402 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φωτιστικού οινοπνεύματος και Betadine, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων στο Τμήμα του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-Υ8Ω 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 400 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής PANASONIC K για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-ΣΩ4 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 358 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-ΓΜΧ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 403 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την αποζημίωσης αγροζημιών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΝ-Ν1Δ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 64 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συνδρομής με την τοπική εφημερίδεα «Νέος Αγώνας».
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΝ-ΚΩΛ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 63 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συνδρομής INTERNET (ΔήμοςNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΝ-8Σ8 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συνδρομής INTERNET (ΔήμοςNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΝ-ΙΙ6 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2264.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΡΥΕ-ΛΛ9 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 396 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.108 6.109 6.110 6.111 6.112 6.511