Αποφάσεις

Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση του CIRCO BARCELONA
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΞΜΓ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7089 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση του CIRCO BARCELONA
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΑΚ0 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7089 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Σύνταγμα, άρθρο 44, παρ 1) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης επί των οδών Δ. Λάππα και Β. Τζέλλα, έμπροσθεν του Μετοχίου του Αγίου Σεραφείμ, για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της Ιεράς Μονής Κορώνης, μετά από αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Θ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΓΕΣ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7063 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση εκδηλώσεων για τις επετείους: α) της μάχης του υψώματος 731 και β) της απελευθέρωσης της Καρδίτσας από τα στρατεύματα κατοχής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-430 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7078 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Ραφαήλ (από Αγίου Νικολάου έως Αγίας Σκέπης, από την πλευρά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 4ου και 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΧΥΝ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7062 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΡΥΕ-ΧΒ6 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 665 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση εκδηλώσεων για τις επετείους: α) της μάχης του υψώματος 731 και β) της απελευθέρωσης της Καρδίτσας από τα στρατεύματα κατοχής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-8ΚΚ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7078 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην οριοθέτηση στις υφιστάμενες πιάτσες ΤΑΧΙ στις περιοχές: α.Καμινάδων- Σεισμοπλήκτων, β.Νοσοκομείου και γ.Σταθμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΓΤΣ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7065 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-Φ00 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 5707 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην χορήγηση θέσης στάθμευσης λεωφορείου για την εξυπηρέτηση του “Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΤΡΙ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7064 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συνδρομής με την τοπική εφημερίδα «Επικαιρότητα» έτους 2013.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΡΥΝ-ΡΜΩ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2013 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-7ΙΟ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6618 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-9ΓΤ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6616 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση εκδηλώσεων για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΧΝΓ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7054 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Μέλισσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΥΛΗ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7044 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής προμηθειών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου, έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΙΣ8 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΡΥΝ-Φ2Υ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Ρούσσου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΨΑΙ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7043 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου, έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-8ΚΞ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6620 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου, έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΓΔ3 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6621 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.104 6.105 6.106 6.107 6.108 6.527