Αποφάσεις

Απόφαση 22/2012 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: Β4ΣΞΩΕΗ-473 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 27027 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΞΟΛΕΒ-3ΞΡ 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2103/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΞΟΛΕΒ-Ψ0Ν 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2101/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΞΟΛΕΒ-ΙΚΘ 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2102/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΛΕΒ-2Ν9 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2105/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΛΕΒ-7Φ7 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 1719/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΛΕΒ-Κ3Ο 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 1718/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΑΜΑ 2 χ 2,5 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡΥΕ-7ΡΚ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3709 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΚΟ3-71Υ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2202 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης για την εργασία απεντόμωσης των παιδικών βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Π.Α.Κ.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΚΟ3-4ΤΗ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2083 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15-6162
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΚΟ3-1ΘΙ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΛΕΒ-ΒΔΒ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 1482/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΛΕΒ-ΘΧΑ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 1483/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-Θ6Ι 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3653 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-77Λ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3694 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
48 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-ΖΤΟ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2152 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κοινών βανών, μαστών, ρακόρ διαφόρων τύπων κ.α. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΡΣ9 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3695 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΙΘΜ. 47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-1ΝΥ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-ΞΜΘ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2084 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΜΑΑ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3696 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.102 6.103 6.104 6.105 6.106 6.462