Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυγείου νερού, σετ φλαντζών κεφαλής, κολάρου ψυγείου κ.α. για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ME 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΥΕ-Ζ26 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2294 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΠΟ ΜΠΟΤΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΑΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΥΕ-1ΟΣ 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2293 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός υπευθύνου ευρωπαϊκών προγραμμάτων του δικτύου ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΡΩΕΗ-ΟΣΧ 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΥΕ-ΗΒΒ 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2289 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. Κ' παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΡΩΕΗ-Σ1Λ 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17237 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας POWER 12V 100AH για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΥΕ-4Μ5 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2281 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ CITIZEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΥΕ-ΖΓΟ 09/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2278 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β416ΟΚΟ3-ΞΗΘ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 846 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 627/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αντικατάσταση της υπαλλήλου του Δήμου Καρδίτσας κ. Κωνσταντινιάς Πέτρου από τις επιτροπές παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012, μετά από παραίτησή της.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-ΤΣ0 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 15292 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 625/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αντικατάσταση του υπαλλήλου του Δήμου Καρδίτσας κ. Ιωάννη Παπακυρίτση από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για το έτος 2012, μετά από παραίτησή του.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-ΙΞΚ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17121 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση ειδικής διαταγής μείωσης αμοιβής αναδόχου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-ΨΥΣ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17099 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β416ΟΡΥΕ-Υ1Φ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Παλαιοζωγλόπι” της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-ΦΗΦ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17117 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β416ΟΛΕΒ-5Τ2 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1389/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για χρήση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-73Ζ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β416ΟΛΕΒ-ΜΤΚ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1388/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β416ΟΛΕΒ-Κ69 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1386/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39080
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β416ΟΡΥΕ-ΜΣ4 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2271 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β416ΟΛΕΒ-Ο1Ω 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1385/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β416ΩΕΗ-ΕΘΩ 06/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17085 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.101 6.102 6.103 6.104 6.105 6.402