Αποφάσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ACTIFLO ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.650 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-1Α5 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-59
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-Ρ0Ξ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 174/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-58
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-2ΦΘ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 173/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-57
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-Φ6Α 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 172/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΚΟ3-9ΥΞ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 955 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΕΗ-ΥΤΓ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12056 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-56
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-0Γ5 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 169/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-55
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-ΕΓ8 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 168/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-54
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-057 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 167/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 342/2013 Δημάρχου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΕΗ-ΘΙΛ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12045 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-53
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-1ΡΦ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 166/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-52
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-Κ96 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 165/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-52
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-7ΑΔ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 165/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-51
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-ΧΨΣ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 164/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-50
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-Υ9Ρ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 163/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-49
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-ΝΟ9 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 162/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΛΕΒ-57Τ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 46/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού καταβληθέντος εκ παραδρομής από ενοίκιο δημ. Καταστήματος (Αν. Καψιώχα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΕΗ-ΛΤΠ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 11881 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού καταβληθέντος εκ παραδρομής από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου (Γ. Ζουγανέλη)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΕΗ-7ΘΛ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 11880 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού παραβόλου καταβληθέντος εκ παραδρομής εις διπλούν (Ιω. Τσέλιος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΕΗ-7ΚΒ 20/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 11879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.101 6.102 6.103 6.104 6.105 6.559