Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση αποζημίωσης στην υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας Σαββάλα Σωτηρία, λόγω συνταξιοδότησής της.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩΕΗ-Ο03 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών συστολών διαφόρων τύπων, ώστε να αντιμετωπιστεί έκτακτο περιστατικό αρμοδιότητας του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΥΕ-ΥΩΚ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1320 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-86
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-Θ5Ν 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 186/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-85
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-ΞΘΛ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 185/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-85
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-ΠΨΑ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 185/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο 2012, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩΕΗ-073 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12212 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΥΕ-8Ψ2 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1316 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-84
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-ΤΓ8 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 184/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-82
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-7ΣΖ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 183/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-81
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-Δ9Η 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 182/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-80
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-2ΨΧ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 181/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-79
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-ΟΛΚ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 145/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-78
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-Ζ01 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 146/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνα, ταπών κ.α. για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού αρμοδιότητας του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΥΕ-Β3Τ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1315 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-77
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-1ΨΛ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 147/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-76
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-1ΞΚ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 148/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-75
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-70Κ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 149/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-74
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-ΨΙ5 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 150/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-73
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΕΒ-Φ32 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 151/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 33/2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροιβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΛΝ9-ΑΑΦ 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.098 6.099 6.100 6.101 6.102 6.559