Αποφάσεις

Eκτακτη επιχορήγηση του σχολικού συμβουλίου του 11ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-Τ5Ο 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 180 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4568ΟΡΥΕ-ΣΘΠ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4151 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για συναλλαγές με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-ΦΧΞ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 179 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για συναλλαγές με την τράπεζα MILLENNIUM
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-6ΤΡ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 178 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάργηση λογαριασμών σχολικών συμβουλίων που έχουν συγχωνευθεί η καταργηθεί στην τράπεζα MILLENNIUM και μεταφορά των ποσών στον Τροφοδότη λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-Ω90 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eκτακτη επιχορήγηση του σχολικού συμβουλίου των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-2ΝΡ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 176 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 255/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΡΞΥ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19892 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 254/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΜΞ3 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19890 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή αποτελέσματος πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-Ο42 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 176 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την καταστροφή φραγμάτων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΑΙΙ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19888 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εγκριση μεταφοράς του υλικού της παιδικής βιβλιοθήκης Καρδιτσομάγουλας του Δ.Ο.Π.Α.Κ. σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Καρδιτσομάγουλας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4568ΟΛΝΟ-7Ξ0 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Λάσδα Φωτίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΙΔ9 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19889 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τήρησης των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και των υπερωριών υπαλλήλων για το έτος 2011.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4568ΟΚΟ3-ΤΝΟ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 222 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-1Ο8 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19893 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4568ΟΚΟ3-Ψ15 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1387 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΡΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4568ΟΡΥΕ-ΛΕΧ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4145 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επέκταση του Κανονισμού Καθαριότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΑΣΝ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19808 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Δικηγόρου για την υπεράσπιση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας του πρώην Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Αντωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-ΛΝΒ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19814 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4568ΩΕΗ-2ΩΣ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19341 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΙΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4568ΟΛΕΒ-1Ι3 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 73/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.478 5.479 5.480 5.481 5.482 5.636