Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιχορήγηση του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Λ1Κ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10255 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-Υ2Ξ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Κ28 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10254 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΔΗ7 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΓΙΖ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια βοηθητικού μηχανισμού ανύψωσης- στήριξης ΑΜΕΑ για τις τουαλέτες στο Δημαρχείο Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΡΡ6 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την παροχή εργασιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-5Η2 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-4Μ8 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-9ΝΔ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΚΟ3-ΗΙΑ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 228 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΕΒΘ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-1ΥΥ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΡΧΨ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Ρ7Η 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1866 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-ΣΓΜ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2128 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-22Δ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-3ΔΣ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΚΡΖ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή όρων ένταξης πράξης Συντήρηση, προστασία και προβολή της Συλλογής Γιολδάση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-Ε30 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η.Υ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΚΟ3-7ΒΤ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 231 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 4,986 4,987 4,988 4,989 4,990 5,051