Ασφαλτοστρώνονται 8,3 χιλιόμετρα δρόμων της Καρδίτσας

28/03/2014
image_print

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο κ. Κ. Παπαλό η σύμβαση του έργου “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” προπολογισμού  1.285.000 €

Παρεμβάσεις σε πολλούς δρόμους της πόλης της Καρδίτσας με έργα πλήρους οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις , ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα, αλλά και ανακατασκευή πεζοδρομίων  περιλαμβάνει το έργο          “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” που ξεκινά τις επόμενες ημέρες .
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φιλ. Κωτούλα, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σ. Γούλα  και του Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Β. Ελευθερίου υπέγραψε την Παρασκευή 28/3 τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1.285.000 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Π. “Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος” και η υλοποίησή του αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση του οδικού δικτύου της πόλης, αντιμετωπίζοντας μεγάλα και μικρότερα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από εργασίες κατασκευής δικτύων, φθορές κ.λ.π.
Η σχετική μελέτη αφορά παρεμβάσεις σε Δημοτικούς δρόμους μέσα στην πόλη  του Δ. Καρδίτσας με σκοπό την ανακατασκευή αυτών καθώς και πλήρη οδοποιία σε περιοχές επέκτασης της πόλης.
Συγκεκριμένα :

Α. Σε συνολικό μήκος δρόμων περί των 5.000 μ.  προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

 1. Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα)
 2. Προεπάλειψη  ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .
 3. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, με χρήση κοινής ασφάλτου.

Β. Σε συνολικό μήκος δρόμων περί του 1.700 μ.  προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

 1. Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.
 2. Προεπάλειψη  ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα 
 3. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  με χρήση κοινής ασφάλτου.

Γ. Σε συνολικό μήκος δρόμων περί του 1.800 μ προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

 1. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
 2. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου .
 3. Κατασκευή επιχώματος οδού, .
 4. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα .
 5. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας
 6. Προεπάλειψη  ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα 
 7. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  με χρήση κοινής ασφάλτου.

Δ. Ακόμη προβλέπεται :

Σημειώνεται οτι βασική προυπόθεση για την ένταξη του έργου ήταν στους δρόμους της πόλης που θα επιλεγούν να ασφαλτοστρωθούν, να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα δικτύων. Μετά το πέρας του έργου δεν θα δίνονται άδειες για εκτέλεση τέτοιων εργασιών, κάτι που έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το Δήμο προς τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς ( φυσικό αέριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚκ.λ.π.)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.

Δήλωση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός σχετικά με το έργο που ξεκινά δήλωσε τα εξής:

“Είναι γεγονός οτι οι ανάγκες της πόλης της Καρδίτσας για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο , τόσο στο κέντρο, όσο και στις συνοικίες είναι μεγάλες και καταγεγραμμένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Γι' αυτό και ως Δημοτική Αρχή προσπαθώντας να  αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή πετύχαμε να εντάξουμε  στο Ε.Π. “Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος” ένα έργο  ολοκληρωμένης παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της πόλης.
Με το συγκεκριμενο έργο, τη μελέτη του οποίου συνέταξε η Τεχνική μας Υπηρεσία θα πραγματοποιηθούν έργα πλήρους οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις και αντικαταστάσεις  ασφαλτοτάπητα σε δρόμους συνολικού μήκους 8,5 χλμ που θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη.”