Ασφαλτοστρώνεται από το Δήμο Καρδίτσας αγροτική οδός μεταξύ Καρδιτσομαγούλας και Μακρυχωρίου

21/02/2022
image_print

Το έργο που είναι προϋπολογισμού 750.000 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση

Ένα πολύ σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ που αφορά αγρότες στο αγρόκτημα της Καρδιτσομαγούλας και όχι μόνο, βαίνει προς το στάδιο της τελικής υλοποίησης του. Η αρχή του υπό κατασκευή αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Καρδ/λας-Προάστιο και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Μακρυχωρίου –Ψαθοχώρας της Π.Ε. Καρδίτσας. Τους όρους της διακήρυξης του έργου ενέκρινε ήδη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας στην τελευταία συνεδρίαση της. Χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας που προωθούμε στο Δήμο μας. Στόχος μας η στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς οι υποδομές που δημιουργούνται στηρίζουν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης προσαρμόζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η δημοτική αρχή συνεπής στις δεσμεύσεις της συνεχίζει να υλοποιεί και να σχεδιάζει έργα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» κατέληξε.

Ειδικότερα με βάση τη μελέτη προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε συνεχόμενο αγροτικό δρόμο που είναι σε περιοχή αναδασμού και εξυπηρετεί γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο αγροτικός δρόμος στον οποίο θα γίνει παρέμβαση είναι στην Τ.Κ. Καρδιτσομάγουλας .

Η αρχή του υπό κατασκευή του αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Καρδ/λας-Προάστιο και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Μακρυχωρίου –Ψαθοχώρας της Π.Ε. Καρδίτσας.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν μεταξύ άλλων είναι οι εξής :

α. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και μεταφορά αυτών.

β. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου.

γ. Κατασκευή επιχώματος οδού , με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου.

δ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά.

ε. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.

στ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου.

ζ. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους.

Τέλος διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού.

Η κατηγορία της οδού είναι η AV και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2, με επιτρεπόμενη ταχύτητα <50 Km/h , που στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 €