Αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή κυκλικού κόμβου κυκλοφορίας στο 6ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας

15/01/2024
image_print

Έργο μείζονος σημασίας το χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος ο οποίος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο

Ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει την εικόνα στην νοτιοδυτική έξοδο και είσοδο της πόλης της Καρδίτσας μπαίνει στο στάδιο της κατασκευής από τη δημοτική αρχή. Πρόκειται για την κατασκευή οδικού κυκλικού κόμβου στη έξοδο της πόλης προς Μητρόπολη και Λίμνη Πλαστήρα στο ύψος του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι ένα έργο μείζονος σημασίας το οποίο βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών και κυρίως των μαθητών, που θα χρησιμοποιούν τον κόμβο. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Π. Σβερώνη υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και πλέον εντός των ημερών αναμένεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κόμβος γίνεται ακριβώς δίπλα στον παλαιό υδατόπυργο και με την ολοκλήρωσή του θα βελτιωθούν σημαντικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής ενώ θα υπάρξει και αισθητική αναβάθμιση.

«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που γίνεται σε μια από τις βασικότερες εισόδους και εξόδους της πόλης» λέει ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος και συνεχίζει: «Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο 6ο δημοτικό σε συνδυασμό με τον δεύτερο κυκλικό κόμβο που θα κατασκευαστεί αμέσως μετά το νοσοκομείο στο ύψους του γηπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο αστυνομικό μέγαρο, αλλάξουν τελείως την εικόνα της πόλης στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά για τον κόμβο στο ύψος του 6ου Δημοτικού γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα επιλύσει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, θα αυξήσει την ασφάλεια εποχούμενων και πεζών ενώ θα ομορφύνει όλο το χώρο με το πράσινο και τις άλλες κηποτεχνικές εργασίες που προβλέπει. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ότι θα κάνουμε την Καρδίτσα μια πόλη που αξίζει να ζεις και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, υλοποιούμε την υπόσχεση μας».

Τι προβλέπει η μελέτη για τον κόμβο

Ο σχεδιασμός αφορά σε κυκλικό κόμβο δυτικά του 6ου Δημοτικού Σχολείου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 509 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας. Ο κυκλικός κόμβος στην περιοχή κρίνεται απαραίτητος για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω ενός προβληματικού ισόπεδου κόμβου όπου περιλαμβάνει πλέξεις κυκλοφορίας, ασάφεια στην πορεία των οχημάτων, μη ασφαλή κίνηση πεζών (ειδικά δίπλα σε σχολικές εγκαταστάσεις).

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κόμβου αυτού είναι:

– Διάμετρος f=43m

– Πλάτος ασφαλτικής λωρίδας κυκλοφορίας 6,50m

– Υπερβατή ζώνη πλάτους 2,50m με διαμορφωμένη επιφάνεια από σκυρόδεμα το οποίο μπορεί να διαγραμμιστεί, να βαφεί ή να πλακοστρωθεί. Προτείνεται η υπερβατή αυτή ζώνη να διαστρωθεί με κοκκινόχρωμους κυβόλιθους έτσι ώστε να προκαλείται έντονη χρωματική αντίθεση σε σχέση με το οδόστρωμα. Η υπερβατή αυτή ζώνη θα χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα μεγάλου μήκους. Τα επιβατικά, μικρά φορτηγά και λεωφορεία κινούνται εντός του πλάτους της λωρίδας των 6,50m.

– Κεντρική νησίδα με ακτίνα 11,00m. Ο διαχωρισμός της νησίδας από την επιφάνεια κυκλοφορίας (υπερβατή ζώνη πλάτους 2,50m) πραγματοποιείται με κράσπεδο ύψους 12cm και πλάτους 30cm. Στην κεντρική νησίδα μπορούν να γίνουν κηποτεχνικές διαμορφώσεις (θάμνοι, χλοοτάπητας κ.α.). Είναι όμως απαραίτητο μια ζώνη πλάτους 2,00m προς την πλευρά της κυκλοφορίας να παραμείνει μόνο με χλοοτάπητα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων ορατότητας. Επίσης εντός του κόμβου δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν ιστοί οδοφωτισμού ή άλλα άκαμπτα εμπόδια (π.χ δέντρα, τοιχεία) που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε περίπτωση εκτροπής οχήματος. Οι κηποτεχνικές διαμορφώσεις της κεντρικής νησίδας πρέπει να περιοριστούν σε θάμνους χαμηλού ύψους που να μην αποτελούν όμως πλήρες φράγμα για τους πεζούς.

– Προβλέπονται νησίδες στις συμβολές των σκελών του κόμβου. Οι νησίδες πλακοστρώνονται. Περιμετρικά των νησίδων προβλέπεται υπερβατό κράσπεδο ύψους 7cm. Οι ακμές των τριγωνικών νησίδων στρογγυλεύονται με ακτίνες 0,30m έως 1,00m σύμφωνα με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

Κλάδοι κυκλικού κόμβου

Στον κυκλικό κόμβο συμβάλλουν 4 κλάδοι:

– κλάδος I – οδός Ταυρωπού

– κλάδος II – οδός Σαρανταπόρου

– κλάδος III- οδός Αντιγόνου και οδός Ταυρωπού

– κλάδος IV – οδός Ολύμπου

Κηποτεχνικές διαμορφώσεις

Στις τρεις (3) περιοχές που επισημαίνονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας ως κηποτεχνικές διαμορφώσεις, δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο κατά μήκος της οριογραμμής της οδού αλλά το πεζοδρόμιο αυτό μετατίθεται προς το εξωτερικό του κόμβου. Οι περιοχές αυτές διαμορφώνονται με πράσινο χαμηλού ύψους με αραιούς θάμνους πολύ χαμηλού ύψους ή και με χλοοτάπητα έτσι ώστε να μην περιορίζεται η ορατότητα. Στις περιοχές αυτές θα αποκλείεται η διέλευση πεζών. Οι πεζοί θα καθοδηγούνται εξωτερικά των περιοχών αυτών σε ασφαλέστερη γι’ αυτούς κίνηση. Αυτό συμβαίνει για να μην είναι εκτεθειμένοι οι πεζοί σε περίπτωση εκτροπής οχήματος κατά την δεξιόστροφη κίνηση ενός οχήματος ειδικά μεγάλου μήκους.