Αρχίζει η κατασκευή του νέου ποδηλατοδρόμου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

03/05/2022
image_print

Ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο – Β. Τσιάκος: Η Καρδίτσα είναι η πόλη του ποδηλάτου και το αποδεικνύει με έργα και φιλοξενώντας παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις όπως ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος

Στην τελική ευθεία εισήλθε πλέον μια σημαντική παρέμβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας. Πρόκειται για το νέο ποδηλατόδρομο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου ένα έργο που υλοποιεί η Δημοτική αρχή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ηδη ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος και ο ανάδοχος του έργου υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Ο νέος ποδηλατόδρομος θα διατρέχει τον αστικό ιστό και θα καταλήγει στο Διοικητήριο. Με βάση τον όλο σχεδιασμό είναι έργο αναβάθμισης και ανάπλασης του αστικού χώρου, το οποίο αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος μιας σημαντικής αρτηρίας της πόλης τόσο από άποψη κυκλοφοριακού φόρτου, όσο και από πλευράς χρήσεων. Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και ειδικότερα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι προϋπολογισμού 724.000 ευρώ. Έτσι μετά την έγκριση του από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένεται η δημοπράτηση του.

Δήλωση του Δημάρχου

Για το έργο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος δήλωσε: «Την ημέρα που η πόλη μας, φιλοξενούσε τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, το μεγαλύτερο σε εμβέλεια αθλητικό γεγονός που φιλοξένησε στην σύγχρονη ιστορία της, υπογράψαμε και ένα συμβολικό για τον Δήμο μας έργο: Την κατασκευή του νέου ποδηλατοδρόμου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Η Καρδίτσα είναι η πόλη του ποδηλάτου και το αποδεικνύει με έργα και φιλοξενώντας παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις όπως αυτή που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Η κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Φλωράκη μήκους περίπου 1300 μέτρων θα κάνει πιο φιλική την πόλη μας στη χρήση ποδηλάτου. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας. Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση για την οποία θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό που ενέταξε στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το συγκεκριμένο έργο μετά τη σχετική πρόταση της Δημοτικής Αρχής αποδεικνύοντας το διαρκές ενδιαφέρον του για την Καρδίτσα”. κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο

Το έργο αλλάζει ριζικά την ποιότητα του αστικού χώρου, με εκτεταμένη και θεματική φύτευση, φωτισμό και αστική επίπλωση. Μέσω του έργου ανακτώνται και αποδίδονται σε κοινή χρήση τμήματα υποβαθμισμένου ή και κατειλημμένου (κυρίως από στάθμευση) δημόσιου χώρου. Το έργο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της ευρύτερης περιοχής.

Περιγραφή

Ο ποδηλατόδρομος που κατασκευάζεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώνει το υπάρχον δίκτυο της πόλης με το νέο υπό κατασκευή Διοικητήριο. Κατασκευάζεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου και σε προέκταση αυτού στην δυτική πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου από Υψηλάντου έως τον πεζόδρομο που υπάρχει λίγο πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος, μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων 171α & 171β. Μέσω του πεζοδρόμου που σημαίνεται και σηματοδοτείται με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η κίνηση των ποδηλάτων οδηγείται στο απέναντι πεζοδρόμιο της οδού Κουμουνδούρου και με κατάλληλη διαμόρφωση του κόμβου Θεσσαλιώτιδος-Κουμουνδούρου-Φλωράκη στην οδό Χαριλάου Φλωράκη. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Παλαιολόγου και Δημητρίου Λάππα, στο ύψος της πλατείας Δραχμής, εξαιτίας της ύπαρξης αφετηρίας του αστικού ΚΤΕΛ, ο ποδηλατόδρομος αλλάζει πορεία και περνάει μέσα από το πάρκο, πίσω ακριβώς από το στέγαστρο της αφετηρίας των λεωφορείων. Ο ποδηλατόδρομος επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου περιλαμβάνει λωρίδα πλάτους 1,50 μ. μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας ποδηλάτου, αντίθετης με την κίνηση του αυτοκινήτου στην οδό, και προστατευτική λωρίδα πλάτους 0,75 μ. μεταξύ του ποδηλάτου και του αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει φύτευση, φωτισμό, καλαθάκια μικρό – απορριμμάτων και ποδηλατοστάσια. Κατασκευάζεται σε ενιαία κλίση με το πεζοδρόμιο, 1% περίπου εγκάρσια, διαμορφώνοντας ύψος κρασπέδου 9 εκ τουλάχιστον και γίνεται διαμόρφωση των υπαρχόντων φρεατίων στο νέο υψόμετρο. Η χάραξη του ποδηλατοδρόμου γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το υπερυψωμένο τμήμα που αποτελεί προέκταση του πεζοδρομίου, να αρχίζει σε κάθε Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) μετά την διάβαση πεζών. Επίσης σε όλες τις γωνίες των Ο.Τ. η διαμόρφωση των πεζοδρομίων είναι στο επίπεδο του οδοστρώματος για να γίνεται εύκολη η πρόσβαση των πεζών και των ΑΜΕΑ. Το ολικό μήκος της ανωτέρω περιγραφόμενης παρέμβασης είναι περίπου 750,00 μ. Ειδικότερα στο 1ο Ο.Τ., στην γωνία με την οδό Βασιαρδάνη, η λωρίδα του ποδηλάτου έχει μεγαλύτερο μήκος στο επίπεδο του οδοστρώματος, για να διευκολύνεται η στροφή του αστικού λεωφορείου. Γενικά σε όλο το μήκος της οδού, γίνεται καθαίρεση του υπάρχοντος κρασπεδόρειθρου, καθώς και των υπαρχόντων πλακοστρώσεων, ώστε να κατασκευαστούν νέες κατάλληλες κλίσεις, όπως αναλυτικά φαίνεται στη σχηματική τομή της μελέτης. Η διαμόρφωση του τελικού επιπέδου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ελάχιστο ύψος κρασπέδου 9,00 εκ. Όπου χρειάζεται για να επιτευχθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων, η τελική στάθμη του πεζοδρομίου στο επίπεδο της Οικοδομικής γραμμής θα είναι ψηλότερη από τη σημερινή. Η επίστρωση του πεζοδρομίου αλλά και της προστατευτικής ζώνης, γίνεται με βοτσαλόπλακες λευκές διαστάσεων 40Χ40 εκ, με μικρή και μεγάλη ψηφίδα, κοκκομετρίας αντίστοιχα 4 και 6 χιλιοστών. Στο πεζοδρόμιο κατασκευάζεται όδευση τυφλών με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 εκ, χρώματος γκρι, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός για τα ΑΜΕΑ. Οι πλάκες θα είναι πορείας, εξυπηρέτησης, αλλαγής πορείας και κινδύνου. Στα σημεία που η όδευση τυφλών συναντάει υπάρχοντα φρεάτια, γίνεται ειδική κατασκευή με την τοποθέτηση ειδικού καλύμματος φρεατίου που θα επενδυθεί με τις αντίστοιχες τσιμεντόπλακες. Η λωρίδα του ποδηλάτου επιστρώνεται με βοτσαλόπλακα με κόκκινο χρώμα μικρής ψηφίδας κοκκομετρίας 4 χιλιοστών και οριοθετείται δεξιά και αριστερά με επίστρωση φιλέτου χτενιστού μαρμάρου Κοζάνης διαστάσεων 15Χ40 εκ και πάχους 3 εκ. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται χωρίς αρμό, για να μην υπάρχει κραδασμός κατά την κύλιση του ποδηλάτου. Στην προστατευτική ζώνη που κατασκευάζεται μεταξύ του ποδηλατοδρόμου και του οδοστρώματος, τοποθετούνται κάδοι μικρο – απορριμμάτων και ποδηλατοστάσια. Κατασκευάζονται επίσης εσοχές διαστάσεων 0.75Χ1.50 μ για την μελλοντική τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Η πρόβλεψη είναι να τοποθετηθεί ένας κάδος χαρτιού-γυαλιού σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο και ένας κάδος για μέταλλο στο επόμενο. Οι κάδοι των σύμμικτων υλικών θα παραμείνουν στην ανατολική πλευρά του δρόμου, όπως είναι και σήμερα. Επίσης η προστατευτική ζώνη αποτελεί και ζώνη φύτευσης. Τα δέντρα που επιλέχθηκαν να φυτευτούν στο δρόμο είναι οι πασχαλιές, δέντρα με όμορφα και εύοσμα άνθη την άνοιξη, αλλά και όμορφο φύλλωμα και κόμη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, δίνοντας στο δρόμο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα δέντρα είναι φυλλοβόλα και έτσι το χειμώνα δεν εμποδίζουν τον ήλιο να φτάσει ως τις βιτρίνες των καταστημάτων, το δάπεδο του πεζοδρομίου και του ποδηλατοδρόμου, αλλά και τους ανθρώπους που κυκλοφορούν σ’ αυτό. Για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού και του ποδηλατοδρόμου τοποθετούνται ιστοί φωτισμού και φωτιστικά ανά 9,60μ που εξυπηρετούν κατά περίπτωση τόσο την κυκλοφορία του δρόμου, όσο και του ποδηλατόδρομου. Για τις διαγραμμίσεις θα χρησιμοποιηθεί υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. ο ίδιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί και για την διαγράμμιση του ποδηλατοδρόμου στην οδό Χαριλάου Φλωράκη με μήκος περίπου 580,00 μ, η οποία σχεδιάστηκε ως οδός μικτής χρήσης ποδηλάτων και οχημάτων (cycle street). Αυτό σημαίνει την συνύπαρξη ποδηλάτων και οχημάτων, με μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας τα 30 km/h, με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (στάμπες ποδηλάτου λευκού χρώματος για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφορίας των ποδηλάτων, πριν και μετά από κάθε διασταύρωση και σε αποστάσεις 20-50μ.).