04/08/2020
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμ. πρωτ.:548/04-08-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ 86

Στην Καρδίτσα σήμερα 04 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Παπαδημητρίου Φώτιος

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/2007.
 2. Το άρθρο 11 παρ. 2 του ΠΔ 410/88.
 3. Την περιπτ. δ΄ παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
 4. Την παρ. 20 άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.
 5. Το άρθρο 247 του Ν.3463/06.
 6. Την απόφαση 7/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΞΨΟΡΥΝ-ΜΒΟ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4229/39686/27-03-2020 εισηγητική έκθεση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Σύνδεσμο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
 7. Το υπ΄αριθμ. 29063/13-05-2020 (ΑΔΑ: 65Ν846ΜΤΛ6-ΚΡΟ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 8. Το υπ΄αριθμ. 25587/05-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Το υπ΄αριθμ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Την υπ’ αριθμ. 85/2020 Απόφαση Προέδρου σύστασης τριμελής επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
 11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και τα δικαιολογητικά αυτών για την πρόσληψη τους.
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:540/30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.
 13. Τους σχετικούς πίνακες α)ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση β) κατάταξης προσωπικού γ) επιλογής προσωπικού δ) αποκλεισθέντων, που έγιναν με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μεταξύ των ενδιαφερομένων.
 14. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Συνδέσμου έχει γραφτεί πίστωση στους Κ.Α 25-6041.00, 25-6054.00 και 25-6042.00.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τους κάτωθι επισυναπτόμενους πίνακες που συνέταξε η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 85/2020 Απόφαση Προέδρου

 1. Ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση
 2. Κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού
 3. Επιλογής προσωπικού
 4. Αποκλεισθέντων, που έγιναν με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μεταξύ των ενδιαφερομένων

(Επισυνάπτονται οι πίνακες)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα