08/06/2023

Αποστολή πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

image_print

Απόφαση 63/2023 Προέδρου σχετικά με τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:156/20-03-2023 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου.

Σχετικά έγγραφα