Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

26/02/2020
image_print

Σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από τους δρόμους της Καρδίτσας

Η δημοτική αρχή έχει κινήσει τις διαδικασίες για 35 οχήματα. Ήδη έχουν απομακρυνθεί προς καταστροφή 4 οχήματα.

Συστηματική προσπάθεια να δώσει λύση στο πρόβλημα των εγκαταλειμμένων οχημάτων σε δρόμους της πόλης καταβάλλει η δημοτική αρχή Καρδίτσας. Ήδη από τον Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για να είναι έγκυρες και αποτελεσματικές. Ειδικότερα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχουν σημανθεί 35 οχήματα ως εγκαταλειμμένα. Μετά τη σχετική σήμανση ορισμένα οχήματα τα απομάκρυναν οι ιδιοκτήτες τους. Για 4 οχήματα ολοκληρώθηκε η διαδικασία όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα και οδηγήθηκαν προς καταστροφή. Επίσης υπάρχουν οχήματα για τα οποία η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σ. Αντωνίου δήλωσε: “ Η δημοτική αρχή μετά από σχετικές αναφορές πολιτών είτε και αυτοβούλως  έχει σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε πως η διαδικασία όπως προβλέπει η νομοθεσία είναι χρονοβόρα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να απομακρυνθούν τα οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι συνδημότες που εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να τις αναφέρουν στο 2441076000 ώστε να επιλαμβάνεται η υπηρεσία”.

Τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία

Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

  1. Η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρμόδιες αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών.
  2. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
  3. Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ή της Κοινότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Δήμος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  4. Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.
  5. Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.