Αποκατάσταση της παλαιάς αγροτικής αποθήκης Καρδιτσομαγούλας

13/03/2014
image_print

Εντάχθηκε στο Leader με προϋπολογισμό 369.000 € η πρόταση του Δήμου Καρδίτσας

Στην υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση- επανάχρηση της παλαιάς αγροτικής αποθήκης της Καρδιτσομαγούλας” προχωρά ο Δήμος Καρδίτσας έπειτα από την οριστική ένταξη στο Leader της σχετικής πρότασης που είχε υποβάλει.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του ενός κτηρίου αποθήκης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στην περιοχή Καρδιτσομαγούλας του Δήμου Καρδίτσας για την στέγαση εργαστηρίου συντήρησης –αποθήκευσης και περιοδικής έκθεσης αντικειμένων που ανήκουν στη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου.

Στο οικόπεδο-εμβαδού 1809,20 m2- που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου,  -χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλαν διαχρονικά οι τοπικοί φορείς της Κοινότητας και προηγούμενες Δημοτικές Αρχές – υπάρχουν τα δυο κτίρια των αποθηκών και το διώροφο κτίριο, όπου σήμερα στεγάζεται το ΚΑΠΗ του τοπικού διαμερίσματος Καρδιτσομαγούλας. Τα κτίρια των αποθηκών (το παλαιό και το νεώτερο) είναι ισόγεια και οικοδομήθηκαν το 1960 και το 1979.

Το δεύτερο – νεώτερο- κτίριο αποθήκης οικοδομήθηκε ανατολικά σε επαφή με την παλαιότερη αποθήκη. Το ένα τμήμα του είναι η ισόγεια αποθήκη εμβαδού 470τμ, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης και βόρεια ένα τμήμα του είναι διόροφο λειτουργικά αυτόνομο όπου στεγάζονται το ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές χρήσεις.

To έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Leader με το ποσό των 369.000€ και αφορά στην ανακαίνιση και διαμόρφωση μόνο της νεώτερης ισόγειας γωνιακής αποθήκης επιφάνειας 500τμ, ώστε να στεγαστούν νέες χρήσεις που σχετίζονται με την συντήρηση, αποθήκευση και περιοδική έκθεση αντικειμένων συλλογής του Λαογραφικού Μουσείου της πόλης. Επιπλέον θα στεγαστούν συναφείς δραστηριότητες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την συντήρηση των αντικειμένων σε συνεργασία με άλλους φορείς και ειδικότερα με το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Επίπλου και Ξύλου.

Τα αντικείμενα της συλλογής εντάσσονται στην κατηγορία της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες υλικών, οργανικών και ανόργανων.Πρόκειται για ενδυμασίες, έγγραφα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως έπιπλα, εργαλεία οικιακής-αγροτικής φύσης κ.λ.π.

Οι στόχοι της αρχιτεκτονικής πρότασης

Οι βασικοί στόχοι της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι:

Δήλωση Δημάρχου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Ως Δημοτική Αρχή, θέσαμε εξ' αρχής κάποιες βασικές προτεραιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων ήταν και η αξιοποίηση των παλαιών αγροτικών αποθηκών της Καρδιτσομαγούλας που αποτελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή, αλλά και το συνεταιριστικό κίνημα.
Κυρίως όμως είναι ένας χώρος που έχει τις προϋποθέσεις με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου της αποκατάστασης και επανάχρησης των αποθηκών που καταφέραμε να εντάξουμε στο Leader, χάρη στην άρτια μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία μας,  να ξεφύγει από την αχρησία και την απαξίωση και να αποκτήσει ένα νέο ρόλο: Να αναδειχθεί σε ένα χώρο Πολιτισμού, αλλά και Εκπαίδευσης.
Η αποκατάσταση των αποθηκών της Καρδιτσομαγούλας ευελπιστούμε οτι θα συμβάλει στην ενίσχυση και διεύρυνση  της συνεργασίας του Μουσείου Πόλης με το ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου  και το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Συντήρησης  Ξυλοκατασκευών , ώστε πέρα από την συντήρηση αντικειμένων, να προωθήσουμε την έρευνα διδασκόντων και φοιτητών του ΤΕΙ γύρω από την ντόπια ξυλοτεχνία μέσα από τις συλλογές του μουσείου και ενθαρρύνοντας κοινές πρωτοβουλίες, όπως ετήσιες εκθέσεις των συντηρημένων αντικειμένων ή άλλες θεματικές, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. ”